Chov prasat: Praktický průvodce

Chov prasat je odvětví zemědělství, které má dlouhou historii a zásadní význam pro mnohé kultury po celém světě. Toto zvíře, vynikající svou schopností efektivně přeměňovat krmivo na maso, představuje klíčový zdroj proteinu a dalších živin pro miliardy lidí. V moderní době se chov prasat neustále vyvíjí s důrazem na zlepšení genetiky, zdraví zvířat a efektivity produkce, zatímco zároveň čelí výzvám, jako jsou udržitelnost, dobré životní podmínky zvířat a minimalizace dopadu na životní prostředí.

chov-prasat

Chov prasat

Chov prasat může být zábavným a obohacujícím koníčkem, ale také náročnou zodpovědností.

Pokud se chystáte chovat prasata, je důležité se nejprve důkladně informovat o jejich potřebách a požadavcích.

Základní informace:

 • Prostor: Prasata potřebují dostatek prostoru k pohybu a běhu. Ideální je prostorná pastvina s přístřeškem.
 • Krmení: Prasata jsou všežravci a jejich strava by měla být pestrá a vyvážená. Krmte je kvalitní směsí, doplňujte ji o zeleninu a ovoce a nezapomeňte na dostatek čerstvé vody.
 • Zdraví: Prasata jsou náchylná k některým chorobám. Je důležité sledovat jejich zdravotní stav a v případě potřeby kontaktovat veterináře.
 • Legislativa: Chov prasat se řídí veterinárním zákonem a dalšími předpisy. Je nutné se s nimi seznámit a dodržovat je.

banner blog bovram

 

Výhody chovu prasat

 • Vlastní maso: Chov prasat vám zajistí kvalitní a čerstvé maso pro vaši spotřebu.
 • Zpracování odpadu: Prasata dokáží zlikvidovat velké množství organického odpadu, jako jsou zbytky z kuchyně a zahrady.
 • Hnojivo: Prasí trus je cenným hnojivem, které můžete využít na zahradě.
 • Společnost: Prasata jsou inteligentní a společenská zvířata, která vám mohou přinést mnoho radosti.

Nevýhody chovu prasat

 • Náklady: Chov prasat je finančně náročný. Je nutné počítat s náklady na krmivo, veterinární péči, vybavení a další.
 • Čas: Prasata vyžadují každodenní péči. Je nutné je krmit, čistit jim chlév a sledovat jejich zdravotní stav.
 • Zápach: Prasata produkují silný zápach, který může být pro někoho obtěžující.

Tipy pro chovatele prasat

 1. Začněte s malým počtem prasat.
 2. Zajistěte prasatům dostatek prostoru a vhodné prostředí.
 3. Krmte prasata kvalitní a vyváženou stravou.
 4. Pravidelně sledujte zdravotní stav prasat.
 5. Dodržujte veterinární předpisy.
 6. Buďte trpěliví a laskaví k prasatům.

Chov prasat může být náročný, ale také velmi velmi odměňující. Pokud se na něj zodpovědně připravíte, může vám přinést mnoho radosti a užitku.

banner blog bovram

V našem obchodě si můžete zakoupit krmivo pro prasata nebo i zemědělské stroje.

 

Nejčastější otázky

Jak se chovají prasata?

Prasata jsou vysoce sociální a inteligentní zvířata, která projevují složité chování ve stádní struktuře. V přirozeném prostředí si prasata vytvářejí hierarchie, jsou zvědavá a aktivně prozkoumávají své okolí pomocí čichu a chutě. V chovu je důležité zajistit dostatečný prostor a stimulaci, aby se předešlo stresu a agresivnímu chování, které může vést k zraněním. Prasata také projevují mateřské chování, kdy prasnice pečují o svá mláďata s velkou péčí a pozorností.

Co obnáší chov prasat?

Chov prasat zahrnuje několik klíčových aspektů, od šlechtění, přes výživu, management stáda, až po zdravotní péči a hygienu. Základem je zajištění kvalitního krmiva, které splňuje nutriční potřeby prasat v různých fázích jejich života. Důležitá je také správná údržba prostředí, kde prasata žijí, což zahrnuje čistotu, dostatek prostoru a přístup k vodě. Zdraví zvířat je klíčové, a proto se pravidelně provádějí veterinární kontroly a preventivní opatření, jako je očkování a parazitární kontroly. Efektivní chov také zahrnuje etické zacházení se zvířaty a řízení reprodukce.

Jak dlouho trvá výkrm prasat?

Doba výkrmu prasat závisí na různých faktorech, včetně genetiky, typu a kvality krmiva, podmínek chovu a cílové tržní hmotnosti. Obecně však lze říci, že prasata jsou obvykle připravena k porážce ve věku mezi 6 a 8 měsíci, kdy dosáhnou hmotnosti přibližně 110 až 130 kilogramů. V průmyslovém chovu může být tento proces urychlen optimalizovanou výživou a řízením růstu, což umožňuje dosáhnout požadované hmotnosti již za 5 až 6 měsíců. Jakost masné produkce, jako je například jemnost a chuť masa, může být ovlivněna rychlostí a metodami výkrmu.

Zdroje článku:

Breeding Management of Pigs - Management and Nutrition - MSD Veterinary Manual [online]. [cit. 09. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.msdvetmanual.com/management-and-nutrition/management-of-reproduction-pigs/breeding-management-of-pigs

How to Farm Pigs: Breeding | The Pig Site [online]. [cit. 09. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.thepigsite.com/news/2020/08/how-to-farm-pigs-breeding

How to Breed Pigs – Mother Earth News [online]. [cit. 09. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.motherearthnews.com/homesteading-and-livestock/how-to-breed-pigs-zmaz80jazraw/