Herbicidy - přípravky proti plevelům

V naší kategorii herbicidů naleznete široký výběr produktů pro účinnou likvidaci plevele na zahradě, poli i dalších místech. Nabízíme jak selektivní herbicidy, které cílí na specifické druhy plevelů, tak neselektivní herbicidy, které zničí veškerou vegetaci.

Kromě herbicidů si u nás můžete zakoupit insekticidy nebo hnojiva.

Nejprodávanější

6 položek celkem

#showmore#

Co je to herbicid?

Herbicidy jsou pesticidy, které se používají k likvidaci nežádoucích rostlin, tzv. plevelů.

Plevelné rostliny můžou konkurovat pěstovaným plodinám o vodu, živiny a sluneční světlo, snižovat jejich výnosy a kvalitu.

V některých případech je i zamořovat a způsobovat tak škody. Herbicidy tak hrají důležitou roli v zemědělství i v dalších oblastech, jako je údržba zahrad, parků a dopravních tras.

Druhy

Herbicidy se dělí do několika skupin podle jejich účinku a způsobu aplikace:

Podle účinku

 1. Selektivní herbicidy: Ničí pouze specifické druhy plevelů, zatímco pěstované plodiny nepoškozují.
 2. Neselektivní herbicidy: Zničí veškerou vegetaci, s níž přijdou do styku.

Podle způsobu aplikace

 • Kontaktní herbicidy: Působí na listy a stonky rostliny a způsobují jejich odumírání.
 • Systémové herbicidy: Pronikají do rostliny a ničí ji zevnitř ven. Jsou ideální pro likvidaci plevelů s hlubokým kořenovým systémem.
 • Preemergentní herbicidy: Brání klíčení plevelových semen. Jsou ideální pro preventivní ochranu plodin před plevelem.

Další dělení

 • Totální herbicidy: Jiný název pro neselektivní herbicidy.
 • Selektivní herbicidy pro trávník: Určené k likvidaci plevele v trávnících.
 • Arboricidy: Určené k likvidaci dřevinných plevelů.

Kde se používají?

Herbicidy se používají v mnoha oblastech:

 1. Zemědělství: Pro likvidaci plevele na polích s pěstovanými plodinami.
 2. Zahradnictví: Pro likvidaci plevele v okrasných zahradách, ovocných sadech a vinicích.
 3. Údržba: Pro likvidaci plevele na chodnících, příjezdových cestách, terasách a dalších místech.
 4. Lesnictví: Pro kontrolu růstu nežádoucích dřevin v lesích.
 5. Ochrana vodních toků: Pro likvidaci invazních vodních rostlin.