Co je to fungicid?

Fungicidy jsou typem pesticidů, které se používají k hubení nebo potlačování hub, které napadají rostliny a způsobují jim značné škody. Tyto choroby vedou k snížení výnosů, zhoršení kvality plodin a v neposlední řadě i k ekonomickým ztrátám. Kromě zemědělství se s fungicidy setkáváme i v dalších oblastech, jako je stavebnictví, kde chrání dřevo a nátěry před napadením houbami.

fungicid

Klasifikace fungicidů

Fungicidy se dělí do několika kategorií podle různých kritérií:

1) Podle chemické struktury

 • Organické fungicidy: Dělí se dále na syntetické a přírodní. Syntetické fungicidy zahrnují například benzylkarbamáty, imidazoly a strobiluriny. Přírodní fungicidy zahrnují například měďnaté sloučeniny a neemový olej.
 • Anorganické fungicidy: Patří sem například sloučeniny síry a mědi.
 

2) Podle způsobu účinku

 • Kontaktní fungicidy: Působí na povrchu rostliny a hubí houby při přímém kontaktu.
 • Systémové fungicidy: Vstřebávají se do rostliny a šíří se cévním systémem, čímž chrání celou rostlinu zevnitř.
 • Fungicidy s preventivním účinkem: Zabraňují napadení rostliny houbami.
 • Fungicidy s kurativním účinkem: Používají se k léčbě již napadených rostlin.

3) Podle cílového patogenu

 • Širokospektré fungicidy: Jsou účinné proti široké škále hub.
 • Specifické fungicidy: Jsou účinné proti specifickým typům hub.
 

Kde se používají?

V zemědělství se fungicidy používají k ochraně široké škály plodin, včetně obilovin, ovoce, zeleniny a vinné révy.

Na zahradách se běžně používají k prevenci a léčbě plísní na okrasných rostlinách, ovocných stromech a zelenině.

V lesnictví slouží k ochraně stromů před houbovými chorobami a v průmyslu se používají k zabránění růstu plísní na stavebních materiálech a textilu.

Důležité aspekty při používání fungicidů:

 1. Dodržování bezpečnostních pokynů: Je důležité dodržovat pokyny na etiketě fungicidu, aby se minimalizovala expozice člověka a životního prostředí. Některé fungicidy mohou být toxické pro lidi a zvířata a mohou také kontaminovat půdu a vodu.
 2. Výběr fungicidů s nízkým dopadem na životní prostředí: Existuje mnoho fungicidů s nízkým dopadem na životní prostředí, které jsou šetrnější k lidem a ekosystémům.
 3. Používání fungicidů pouze v nezbytných případech: Fungicidy by se měly používat pouze tehdy, když je to nezbytně nutné a když neexistují jiné, šetrnější metody ochrany rostlin.
 4. Integrovaná ochrana rostlin: Fungicidy by se měly používat v rámci integrovaného systému ochrany rostlin, který zahrnuje i ​​preventivní opatření a biologické metody kontroly.

 banner blog bovram