Co je to Herbicid?

Herbicidy, známé také jako plevele, jsou pesticidy specificky zaměřené na likvidaci nežádoucích rostlin, tzv. plevelů. Tyto rostliny můžou konkurovat pěstovaným plodinám o vodu, živiny a sluneční světlo, čímž snižují jejich výnosy a kvalitu. V některých případech je plevel napadá a způsobuje tak značné škody. Herbicidy tak hrají klíčovou roli v zemědělství i v dalších oblastech, jako je údržba zahrad, parků a dopravních tras.

herbicid

Co je to herbicid?

Herbicidy se dělí do několika kategorií na základě jejich účinku a způsobu aplikace:

1) Podle účinku

 • Selektivní herbicidy: Cíleně ničí specifické druhy plevelů, zatímco pěstované plodiny nepoškozují. Jsou vhodné pro specifické plevelové problémy a minimalizují dopad na okolní ekosystém.
 • Neselektivní herbicidy: Zničí veškerou vegetaci, s níž přijdou do styku. Používají se obvykle na místech bez pěstovaných plodin, jako jsou chodníky, příjezdové cesty a terasy.
 

2) Podle způsobu aplikace

 • Kontaktní herbicidy: Působí na listy a stonky rostliny a způsobují jejich odumírání. Jsou vhodné pro rychlou likvidaci nadzemních částí plevele.
 • Systémové herbicidy: Pronikají do rostliny a ničí ji zevnitř ven. Jsou ideální pro likvidaci plevelů s hlubokým kořenovým systémem.
 • Preemergentní herbicidy: Brání klíčení plevelových semen. Jsou ideální pro preventivní ochranu plodin před plevelem.

3) Další dělení

 • Totální herbicidy: Jiný název pro neselektivní herbicidy.
 • Selektivní herbicidy pro trávník: Určené k likvidaci plevele v trávnících.
 • Arboricidy: Určené k likvidaci dřevinných plevelů.
 

Kde se používají?

Herbicidy nacházejí široké uplatnění v různých oblastech:

 1. Zemědělství: Pro likvidaci plevele na polích s pěstovanými plodinami. Umožňují efektivní produkci plodin a minimalizují ztráty způsobené plevelem.
 2. Zahradnictví: Pro likvidaci plevele v okrasných zahradách, ovocných sadech a vinicích. Pomáhají udržovat zdravé a esteticky příjemné zahrady.
 3. Údržba: Pro likvidaci plevele na chodnících, příjezdových cestách, terasách a dalších místech. Usnadňují údržbu a zajišťují esteticky upravené prostředí.
 4. Lesnictví: Pro kontrolu růstu nežádoucích dřevin v lesích. Podporují zdraví lesních porostů a chrání biodiverzitu.
 5. Ochrana vodních toků: Pro likvidaci invazních vodních rostlin. Pomáhají udržovat čistotu vodních toků a chránit vodní ekosystémy.
 

Jak vybrat herbicid?

Při výběru herbicidu je nutné zvážit řadu faktorů:

 1. Typ plevele, který chcete likvidovat: Různé herbicidy jsou účinné na různé druhy plevelů. Je důležité vybrat si herbicid, který je specifický pro daný typ plevele.
 2. Místo použití: Některé herbicidy jsou vhodné pro použití na plochách s pěstovanými plodinami, zatímco jiné jsou určeny pro nezemědělské oblasti.
 3. Plodiny v okolí: Je důležité zvolit herbicid, který nepoškodí pěstované plodiny v blízkosti.
 4. Způsob aplikace: Herbicidy se aplikují různými způsoby, jako je postřik, granule nebo roztok. Je důležité vybrat si způsob aplikace, který je pro vás nejvhodnější.

Důležité je také dodržovat pokyny na etiketě herbicidu a používat ho s opatrností.

banner blog bovram

Jaké ostatní přípravky na ochranu rostlin u nás můžete zakoupit?