Co je to insekticid?

Insekticid je pesticid určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stádiích. Používá se v zemědělství k ochraně úrody před škůdci, v lesnictví k ochraně stromů a dřeva, v domácnostech k hubení hmyzu v domácím prostředí a v medicíně k prevenci a léčbě parazitárních infekcí.

insekticidy

Typy insekticidů

Insekticidy se dělí do několika kategorií podle jejich cílového hmyzu a způsobu účinku:

 • Ovicidy: Hubí vajíčka hmyzu.
 • Larvicidy: Hubí larvy hmyzu.
 • Ovilarvicidy: Hubí vajíčka a larvy hmyzu.
 • Imágocidy: Hubí dospělý hmyz.
 • Systémové insekticidy: Vstřebávají se do rostliny a hubí hmyz, který se od ní živí.
 • Kontaktní insekticidy: Hubí hmyz při přímém kontaktu.
 • Fumiganty: Zabíjejí hmyz výpary.
 

Způsob účinku

Insekticidy působí na hmyz různými způsoby, například:

 • Narůšení nervového systému: Některé insekticidy narušují nervový systém hmyzu, což vede k paralýze a smrti.
 • Poškození trávicího systému: Jiné insekticidy poškozují trávicí systém hmyzu, což vede k hladovění a smrti.
 • Poškození dýchacího systému: Některé insekticidy poškozují dýchací systém hmyzu, což vede k udýchaní.
 • Hormonální interference: Některé insekticidy narušují hormonální systém hmyzu, což může vést k poruchám růstu a reprodukce.
 

Nebezpečí insekticidů

Insekticidy mohou být nebezpečné pro lidi, zvířata a životní prostředí, pokud se používají nesprávně. Mezi rizika patří:

 • Otrava: Insekticidy mohou být toxické pro lidi a zvířata, pokud se vdechnou, pozřou nebo se s nimi dostanou do kontaktu s kůží.
 • Znečištění životního prostředí: Insekticidy mohou kontaminovat vodu, půdu a potravinové řetězce.
 • Ohrožení užitečného hmyzu: Insekticidy mohou zabíjet nejen škodlivý hmyz, ale i užitečný hmyz, jako jsou včely a predátoři škůdců.
 

Jak je používat?

Při používání insekticidů je důležité dodržovat pokyny na etiketě a přijmout nezbytná bezpečnostní opatření, aby se minimalizovalo riziko expozice. Mezi bezpečnostní opatření patří:

 • Používání ochranných pomůcek, jako jsou rukavice, brýle a respirátory.
 • Nepoužívání insekticidů v blízkosti dětí a domácích zvířat.
 • Nepoužívání insekticidů za větrného počasí.
 • Skladování insekticidů v bezpečném a uzamykatelném prostoru.
 • Likvidace insekticidů a jejich obalů v souladu s předpisy.
 

Existují alternativy?

Existuje mnoho alternativních metod kontroly hmyzu, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a méně nebezpečné pro lidi a zvířata. Mezi tyto metody patří:

 • Biologická kontrola: Použití přirozených nepřátel hmyzu, jako jsou predátoři a parazité, k jejich hubení.
 • Mechanická kontrola: Použití pastí, bariér a dalších mechanických metod k odchytu nebo vyloučení hmyzu.
 • Kulturní kontrola: Používání zemědělských postupů, jako je střídání plodin a pěstování odolných odrůd rostlin, k prevenci napadení hmyzem.

Insekticidy jsou důležitým nástrojem pro kontrolu hmyzu, ale je důležité je používat zodpovědně a s ohledem na rizika, která představují.

banner blog bovram