Jak vybrat a nastavit momentový klíč?

Momentový klíč je nepostradatelný nástroj pro všechny, kteří se zabývají opravami a údržbou strojů a zařízení. Díky němu je zajištěno, že šrouby a matice budou utaženy správným momentem, čímž se předchází jejich poškození a zajišťuje se spolehlivost spoje. Na trhu existuje mnoho typů momentových klíčů, které se liší konstrukcí, rozsahem momentu a dalšími parametry. Proto je důležité při výběru klíče zvážit, pro jaké práce ho budete používat.

jak-vybrat-momentovy-klic

Jak funguje momentový klíč?

Momentové klíče, ať už mechanické, ráčnové, elektronické nebo s ukazatelem, fungují na principu měření odporu proti otáčení. Díky tomu dokáží s vysokou přesností utahovat šrouby a matice na předem nastavený moment.

Jak funguje mechanismus?

 1. Nastavení momentu: Uživatel nastaví požadovaný utahovací moment na stupnici klíče.
 2. Utahování: Při utahování šroubu klíč klade odpor proti otáčení.
 3. Spouštěcí mechanismus: Vnitřní mechanismus klíče sleduje sílu utahování a aktivuje se, jakmile je dosaženo nastaveného momentu.
 4. Indikace dosažení momentu:
  • Ráčnový klíč: Po dosažení momentu klíč "přeskočí" a vydá cvaknutí.
  • Elektronický klíč: Zobrazí se informace na displeji a zazní zvukový signál.
  • Klíč s ukazatelem: Ukazatel se zastaví v určité poloze na stupnici.

Typy momentových klíčů

 • Mechanické klíče: Nejjednodušší a nejlevnější varianta. Nastavení momentu se provádí ručně otáčením stupnice.
 • Ráčnové klíče: Umožňují rychlé a plynulé utahování.
 • Elektronické klíče: Nabízí nejvyšší přesnost a komfort. Nastavení a indikace momentu probíhají elektronicky.
 • Klíče s ukazatelem: Jednoduché a intuitivní použití.

banner blog bovram

 

Jaké jsou druhy momentových klíčů?

Momentové klíče můžeme rozdělit do tří hlavních kategorií podle jejich konstrukce a způsobu fungování:

1) Mechanické momentové klíče

 • Nejjednodušší a nejlevnější typ.
 • Nastavení momentu se provádí ručně otáčením stupnice na klíči.
 • Mohou být ráčnové i s ukazatelem.
 • Vhodné pro běžné práce v domácnosti a dílně.

2) Ráčnové momentové klíče

 • Umožňují rychlé a plynulé utahování šroubů a matic.
 • Po dosažení nastaveného momentu klíč "přeskočí" a vydá cvaknutí.
 • Patří mezi nejoblíbenější typ momentových klíčů.
 • Nabízí dobrou kombinaci ceny, přesnosti a používání.

3) Elektronické momentové klíče

 • Nejmodernější a nejkomfortnější typ.
 • Nastavení a indikace momentu probíhají elektronicky na displeji.
 • Nabízí nejvyšší přesnost a komfort používání.
 • Vhodné pro náročnější práce a pro uživatele, kteří požadují maximální komfort a přesnost.

Kromě výše uvedených typů existují i další specializované momentové klíče:

 • Klíče s ukazatelem: Jednoduché a intuitivní použití. Ukazatel se po dosažení nastaveného momentu zastaví v určité poloze na stupnici.
 • Klíče pro malé momenty: Určené pro utahování šroubů a matic s nízkým utahovacím momentem (např. v elektronice).
 • Křížové momentové klíče: Pro utahování křížových šroubů.
 • Úhlové momentové klíče: Pro utahování šroubů a matic s požadovaným úhlem utažení.
 

Velikosti

Na trhu existuje mnoho typů momentových klíčů, které se liší konstrukcí, rozsahem momentu a dalšími parametry.

Proto je důležité při výběru klíče zvážit, pro jaké práce ho budete používat.

 • 1/4" (6,35 mm): Pro malé šrouby a matice v elektronice, hodinářství a modelářství.
 • 3/8" (9,53 mm): Pro běžné šrouby a matice v nábytku, autech a motocyklech.
 • 1/2" (12,7 mm): Nejpoužívanější velikost pro širokou škálu šroubů a matic v automobilovém průmyslu, stavebnictví a strojírenství.
 • 3/4" (19,05 mm): Pro velké šrouby a matice v těžkém průmyslu a stavebnictví.
 • 1" (25,4 mm): Pro velmi velké šrouby a matice v nejnáročnějších průmyslových aplikacích.

Typ klíče

Existuje několik typů momentových klíčů, které se liší konstrukcí a způsobem fungování.

Nejrozšířenější jsou:

 • Ráčnový momentový klíč: Tento typ klíče je nejběžnější a nejjednodušší na používání. Má rukojeť s ráčnou, která umožňuje utahovat šrouby a matice rychlým a plynulým pohybem. Po dosažení nastaveného momentu klíč "přeskočí", čímž dává najevo, že je spoj utažen s požadovanou silou.
 • Elektronický momentový klíč: Elektronické momentové klíče jsou přesnější a komfortnější na používání než ráčnové klíče. Mají displej, na kterém se zobrazuje nastavený a aktuální moment. Po dosažení nastaveného momentu klíč vydá zvukový signál.
 • Klíč s ukazatelem: Tento typ klíče má ukazatel, který se při utahování šroubu posouvá po stupnici. Po dosažení nastaveného momentu se ukazatel zastaví v určité poloze.

banner blog bovram

Rozsah utahovacího momentu

Rozsah utahovacího momentu udává, v jakém rozmezí momentů je klíč schopen šrouby utahovat.

Je důležité vybrat klíč, jehož rozsah momentu pokrývá práce, které budete s ním provádět.

Například pro opravy automobilů budete potřebovat klíč s větším rozsahem momentu než pro montáž nábytku.

 

Digitální vs Analogový

Momentové klíče, ať už analogové nebo digitální, jsou nezbytným nástrojem pro každého, kdo se zabývá opravami a údržbou strojů a zařízení.

Díky nim je zajištěno, že šrouby a matice budou utaženy správným momentem, čímž se předchází jejich poškození a zajišťuje se spolehlivost spoje.

Na trhu existují dva hlavní typy momentových klíčů: analogové a digitální. Oba typy mají své klady a zápory, a proto je důležité zvolit ten správný pro vaše potřeby.

 

1) Analogový

Analogové momentové klíče, někdy nazývané i ráčnové, patří k nejtradičnějším typem momentových klíčů.

Fungují na principu mechanického odporu proti utahování. Uživatel nastaví požadovaný utahovací moment na stupnici klíče a poté utahuje šroub.

Po dosažení nastaveného momentu klíč "přeskočí" a vydá cvaknutí, čímž dává najevo, že je spoj utažen s požadovanou silou.

 

2) Digitální

Digitální momentové klíče využívají elektroniku pro zobrazení a indikaci utahovacího momentu.

Uživatel nastaví požadovaný moment na displeji klíče a poté utahuje šroub. Po dosažení nastaveného momentu klíč vydá zvukový signál a zobrazí informaci o dosaženém momentu.

banner blog bovram

Jak nastavit momentový klíč na auto?

Nastavení momentového klíče na auto se liší podle typu klíče, ale obecný postup je následující:

 1. Ujistěte se, že máte správný klíč pro danou práci: velikost čtyřhranu klíče by měla odpovídat velikosti šroubů a matic, které budete utahovat. Rozsah momentu klíče by měl pokrývat momenty, které jsou předepsány pro danou práci.
 2. Najděte stupnici s nastavením momentu: stupnice se obvykle nachází na rukojeti nebo na těle klíče.
 3. Nastavte požadovaný moment: pomocí otočného kroužku nebo tlačítka nastavte na stupnici hodnotu momentu, která je předepsána pro danou práci. Hodnotu momentu naleznete v návodu k obsluze vašeho vozu nebo v dílenské příručce.
 4. Zajistěte nastavení: na některých klíčích je nutné nastavení zajistit pojistným šroubem nebo páčkou.
 5. Můžete začít utahovat: utahujte šroub nebo matici pomalým a plynulým pohybem, dokud klíč "nepřeskočí". To znamená, že dosáhl nastaveného momentu a šroub by se už neměl dále utahovat.

Tipy před použitím:

 1. Před použitím klíče si vždy přečtěte návod k obsluze.
 2. Před každým použitím klíč zkontrolujte, zda je v dobrém stavu.
 3. Klíč používejte pouze pro utahování šroubů a matic. Nepoužívejte ho k páčení nebo k jiným účelům.
 4. Po použití klíč očistěte a uložte na suché a bezprašné místo.

momentovy-klic-1-4

Jak nastavit momentový klíč?

Postup nastavení momentového klíče se může mírně lišit v závislosti na typu klíče.

1) Ráčnový momentový klíč
  1. Odemkněte pojistku na rukojeti klíče.
  2. Pomocí otočného kroužku nastavte požadovaný moment.
  3. Zajistěte pojistku.
  4. Utahujte šroub nebo matici, dokud klíč "nepřeskočí".
2) Elektronický momentový klíč
  1. Zapněte klíč.
  2. Pomocí tlačítek nastavte požadovaný moment.
  3. Utahujte šroub nebo matici, dokud klíč nevydá zvukový signál a nezobrazí se zpráva o dosažení momentu.
3) Klíč s ukazatelem
  1. Nastavte ukazatel na požadovaný moment.
  2. Utahujte šroub nebo matici, dokud se ukazatel nezastaví v požadované poloze.
 

Kalibrace momentového klíče

Momentové klíče je nutné pravidelně kalibrovat, aby se zajistila jejich přesnost.

Kalibraci by měl provádět odborník s certifikovaným vybavením. Doporučená frekvence kalibrace závisí na typu klíče a na jeho používání.

Obvykle se doporučuje kalibrovat klíč jednou ročně, nebo po 5 000 kliknutích.

Tipy:

 • Před kalibrací si vždy přečtěte návod k obsluze vašeho klíče.
 • Kalibraci svěřte pouze odborníkovi s certifikovaným vybavením.
 • Po kalibraci si uschovejte doklad o provedené kalibraci.

Proč se používá momentový klíč?

Momentové klíče se používají pro zajištění správného utažení šroubů a matic, čímž se chrání stroje a zařízení, zajišťuje se bezpečnost a dosahuje se optimálního výkonu.

Dodržováním správných utahovacích momentů se plní požadavky norem a předpisů.

Na co se zaměřit?

 • Velikost čtyřhranu: Podle šroubů a matic (1/2" pro běžné práce).
 • Rozsah momentu: Pro zamýšlené použití (auto opravy = větší rozsah).
 • Typ klíče: Ráčnový (běžný), elektronický (přesnější), s ukazatelem (nejpřesnější).
 • Přesnost: +/- 4% pro běžné práce, vyšší pro náročnější.
 • Cena: V závislosti na typu, přesnosti, rozsahu a značce.
 • Ergonomie: Pohodlný na držení.
 • Značka a náhradní díly: Renomovaný výrobce s dostupnými díly.

 banner blog bovram

 

Zdroje článku:

Torque Wrench Buying Guide: 7 Factors To Consider - DataMyte [online]. [cit. 17. 04. 2024]. Dostupné z: https://datamyte.com/blog/torque-wrench-buying-guide/

8 Factors to Consider Before Buying a Torque Wrench | New Equipment Digest [online]. [cit. 17. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.newequipment.com/plant-operations/article/22060669/8-factors-to-consider-before-buying-a-torque-wrench

Buyer's Guide: Selecting the Proper Torque Wrench - Edmonton Fasteners & Tools Ltd. [online]. [cit. 17. 04. 2024]. Dostupné z: https://edmfast.com/blog/buyers-guide-selecting-the-proper-torque-wrench-/