Kuna a lasička: jaký je rozdíl?

Kuna a lasička - dvě zvířecí druhy, které se často zaměňují a splétají do jednoho společného koše, ačkoli mají řadu výrazných rozdílů. I přesto, že oba patří do čeledi kunovitých a sdílejí některé podobné znaky, jako jsou mazlavá srst a šikmé oči, jsou mezi nimi významné rozdíly v chování, vzhledu a životním prostředí. Jaký je mezi nimi rozdíl?

kuna-a-lasicka-jaky-je-mezi-nimi-rozdil

Rozdíl mezi kunou a lasičkou

Lasičky a kuny jsou obě malé šelmy, které se vyskytují v České republice. I když mají některé společné znaky, mezi nimi je také několik důležitých rozdílů.

 • Velikost: první a nejnápadnější rozdíl je velikost. Lasičky jsou obecně mnohem menší než kuny. Lasice hranostaj, nejběžnější druh lasičky v České republice, dorůstá délky 24-29 cm a hmotnosti 130-350 g. Kuna skalní, nejběžnější druh kuny v České republice, dorůstá délky 55-70 cm a hmotnosti 1,5-2,5 kg.
 • Srst: lasičky mají obvykle jednobarevné zbarvení srsti, které se může lišit podle druhu. Lasice hranostaj má v létě hnědé zbarvení, v zimě bílé s černou špičkou ocasu. Kuna skalní má v létě hnědé zbarvení s bílou náprsenkou, v zimě zbarvení tmavne.
 • Ocas: ocas je dalším důležitým rozpoznávacím znakem. Lasičky mají obvykle krátký a tlustý ocas, který je často kratší než jejich tělo. Kuny mají obvykle dlouhý a tenký ocas, který je často delší než jejich tělo.
 • Výskyt: lasičky jsou obecně menší a pohyblivější než kuny. Žijí v různých typech prostředí, včetně lesů, polí a zahrad. Kuny jsou větší a silnější než lasičky. Žijí v lesích, ale také v blízkosti lidských sídel.
 • Potrava: lasičky jsou všežravé. Živí se drobnými savci, ptáky, hmyzem a ovocem. Kuny jsou také všežravé, ale preferují masitou stravu. Živí se drobnými savci, ptáky, rybami a hlodavci.
 • Chování: lasičky jsou samotářské a noční šelmy. Kuny jsou obvykle denní a sociální šelmy. Žijí v párech nebo rodinách.
 

 Jak se bránit proti kunám?

Kuny jsou všežravé šelmy, které se živí drobnými savci, ptáky, hmyzem a ovocem. V blízkosti lidských sídel se mohou živit také zásobou jídla, která se nachází v domech, garážích a na zahradách.

Jak se bránit proti kunám v domě?

 • Utěsněte všechny otvory a trhliny, kterými by kuna mohla proniknout do domu. K tomu můžete použít pěnu, lepidlo nebo kovové mřížky.
 • Uložte potraviny do uzavíratelných nádob.
 • Odstraňte nebo zakryjte zdroje vody, jako jsou misky pro zvířata.
 • Použijte pachové odpuzovače. Mezi účinné pachy patří naftalin, chlorové tablety, voda po holení nebo tygří exkrementy.
 • Instalujte zvukové nebo ultrazvukové odpuzovače.

Jak se bránit proti kunám v garáži?

Jak se bránit proti kunám na zahradě?

Pokud se vám do domu nebo garáže dostane kuna, je důležité ji odchytit a vypustit do volné přírody. K tomu můžete použít odchytovou past.

Čím se živí kuna a lasička?

Kuna a lasička jsou masožravé šelmy, které mají podobné stravovací preference, i když se jejich potrava může lišit v závislosti na dostupnosti potravy v daném prostředí. Zde jsou obecné informace o tom, co obvykle jí kuny a lasičky:

Kuna:

 1. Malí hlodavci: Kuny jsou známé tím, že se živí malými hlodavci, jako jsou myši, hraboši a králíci.
 2. Ptáci: Kuny také mohou lovit ptáky a jejich vajíčka.
 3. Hmyz: V letním období mohou kuny jíst hmyz, jako jsou brouci, housenky a pavouci.
 4. Plody a ovoce: V některých případech kuny mohou zkoušet plody a ovoce.

Lasička:

 1. Malí hlodavci: Lasičky jsou také známé tím, že se živí malými hlodavci, jako jsou myši, hraboši a křečci.
 2. Ptáci: Lasičky mohou lovit ptáky a jejich vajíčka, zejména v hnízdící sezóně.
 3. Ryby: Některé lasičky se živí rybami a mohou se potápět do vody, aby je lovily.
 4. Hmyz: Podobně jako kuny, lasičky mohou konzumovat různý hmyz, který jim poskytuje potravu.
 5. Plazíci a obojživelníci: V závislosti na dostupnosti mohou lasičky lovit i plazy a obojživelníky.

Související články:

Prohlédnout past na kunu a lasičku →