Samice od bachyně

Svět prasat je plný rozmanitých pojmenování, a to platí i pro samice. Zatímco laik by pravděpodobně použil obecný termín "prasnice", chovatelé a zoologové rozlišují pojmy bachyně a svině v závislosti na tom, zda už samice rodila. V tomto článku se ponoříme do spletité terminologie a podrobněji se podíváme na jednotlivé pojmy, jejich význam a užití. Kromě toho se zaměříme na specifika samic prasat a jejich roli v chovu.

samice-od-prasete

Samice prasete

Samice prasete se nazývá prasnice, ale toto označení se používá spíše obecně pro všechny dospělé samice bez ohledu na to, zda už rodily. Pokud se jedná o samici, která už mláďata na svět přivedla, používáme pojmy bachyně nebo svině.

Bachyně je nejčastější označení pro dospělou samici prasete, která už rodila. Je to důležitý termín v chovu prasat, protože bachyně hraje klíčovou roli v reprodukci a péči o mláďata.

Svině je starší a hovorové označení pro dospělou samici prasete, která už rodila. Někdy se používá i v širším smyslu jako synonymum pro prasnici.

banner blog bovram

 

Jaké existují další pojmy?

  • Mládě prasete se nazývá sele nebo podsvinče. Po odstavení se nazývá běhoun.
  • Nevykastrovaný samec prasete se nazývá kanec.
  • Vykastrovaný samec prasete se nazývá vepř.
  • Gravidní samice se nazývá březí.
  • Samice, která porodila, se oprasila.
  • Vykastrovaná samice prasete se nazývá nunva.

Rozlišení samice a samce

Dospělého samce (kance) od samice (bachyně) lze rozlišit podle několika znaků:

  • Velikost: Kanci jsou obvykle větší a těžší než bachyně.
  • Hlava: Kanci mají větší a mohutnější hlavu s výraznějšími tlamovými štětinami a většími kly. Bachyně má obvykle menší a méně výraznou hlavu.
  • Pohlavní orgány: Samci a samice mají zjevně odlišné pohlavní orgány.

Samice prasete se nazývá prasnice, bachyně nebo svině. Pojmy se liší v závislosti na tom, zda už samice rodila. Dospělého samce od samice lze rozlišit podle několika znaků, jako je velikost, hlava a pohlavní orgány.

banner blog bovram

V našem obchodě si můžete zakoupit krmivo pro prasata nebo zemědělskou techniku.

 

Nejčastější otázky:

Jak se jmenuje samice od prasete?

Samice prasete se nazývá prasnice. Termín "prasnice" se používá jak pro domácí, tak pro divoká prasata a odkazuje na dospělou samici, která již mohla mít mláďata.

Jak se jmenuje mládě divokého prasete?

Mládě divokého prasete se obvykle nazývá prasátko nebo kančátko. Tyto termíny se používají pro mladá prasata obecně, bez ohledu na to, zda pocházejí z divokých nebo domestikovaných populací.

Kolik masa je z jednoho prasete?

Množství masa, které lze získat z jednoho prasete, se může značně lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně plemene prasete, jeho věku, stravy a celkového zdravotního stavu. Průměrně však lze z jednoho domácího prasete získat přibližně 57% až 74% jeho živé váhy jako užitkové maso. Například, pokud má prase živou váhu 250 kg, můžete očekávat zhruba 142,5 kg až 185 kg masa. Toto maso zahrnuje různé části, jako jsou plece, boky, kotlety, břicho a další masné produkty. Výnos masa také závisí na metodě zpracování a řezání masa.

Zdroje článku:

study.com [online]. [cit. 10. 04. 2024]. Dostupné z: https://homework.study.com/explanation/what-is-a-female-pig-called.html

Pig terminology [online]. [cit. 10. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.montana.edu/extension/sanders/Pig%20Terminology.pdf