Jak odehnat divoké prase?

Setkání s divokým prasetem v lese nebo na poli může být nepříjemným a potentially i nebezpečným zážitkem. Divoká prasata jsou mohutná a silná zvířata, která v případě ohrožení neváhají zaútočit. Pokud se ocitnete v blízkosti divokého prasete, je důležité vědět, jak se správně zachovat, abyste se vyhnuli konfliktu a ochránili se před zraněním. Tento článek vám poskytne návod, jak se chovat při setkání s divokým prasetem, jak ho efektivně odehnat a jak minimalizovat riziko napadení.

jak-odehnat-divoke-prase

Jak odehnat divoké prase?

Setkání s divokým prasetem v lese nebo na poli může být nepříjemným i nebezpečným zážitkem.

Divoká prasata jsou mohutná a silná zvířata, která v případě ohrožení mohou zaútočit. Pokud se ocitnete v blízkosti divokého prasete, je důležité zachovat klid a vědět, jak se správně zachovat, abyste se vyhnuli konfliktu.

banner blog bovram

 

Základní pravidla

 1. Nepodceňujte divoké prase: I když se může zdát neškodné, je to silné a divoké zvíře, které vás může vážně zranit.
 2. Zachovejte klid: Panika a prudké pohyby pravděpodobně vyvolají u prasete stres a agresivitu.
 3. Ustupujte pomalu a opatrně: Nedělejte prudké pohyby a couvejte pomalu, aniž byste se otočili zády k praseti.
 4. Udělejte se co největší: Zvedněte ruce nad hlavu, rozbalte bundu nebo batoh, abyste se zdáli větší a hrozivější.
 5. Mluvte na prase: Mluvte klidným a pevným hlasem, abyste prase odradili od přiblížení.
 6. Použijte odpuzovač: Existují komerční odpuzovače divokých prasat, které je odradí zvukem nebo pachem.
 7. Vylezte na strom: Pokud je to možné, vylezte na strom, abyste se dostali mimo dosah prasete.
 8. Použijte sprej proti medvědům: V případě krajní nouze, kdy se prase blíží k vám, použijte sprej proti medvědům.
 

Další rady

 • Nekrmte divoká prasata: Nikdy nenechávejte jídlo volně v přírodě, protože to může přilákat divoká prasata a zvýšit tak riziko setkání s nimi.
 • Mějte psa na vodítku: Psi mohou divoká prasata provokovat, proto je důležité je mít v blízkosti divokých prasat vždy na vodítku.
 • Informujte se o výskytu divokých prasat: Pokud se chystáte do oblasti, kde se vyskytují divoká prasata, informujte se o jejich aktivitě a rizicích setkání s nimi.

V případě, že se setkáte s divokým prasetem s mláďaty, je důležité se od nich co nejvíce vzdálit a neriskovat útok ze strany bachyně, která chrání svá mláďata.

Závěr

Setkání s divokým prasetem se dá s trochou štěstí a opatrnosti vyhnout.

Pokud se s ním ale přece jen setkáte, zachovejte klid, dodržujte výše uvedená pravidla a snažte se co nejrychleji a nejbezpečněji vzdálit.

banner blog bovram

V našem obchodě si můžete zakoupit krmivo pro prasata nebo zemědělskou techniku. 

Nejčastější otázky

Co mám dělat když potkám divoké prase?

Pokud potkáš divoké prase, je důležité zachovat klid a dodržovat několik zásadních bezpečnostních pravidel:

 1. Zachovejte klid a odstup: Divoká prasata jsou obvykle plachá a vyhýbají se lidem. Pokud však náhodou narazíte na divoké prase, udržujte od něj bezpečnou vzdálenost a pomalu se stahujte zpět tím směrem, odkud jste přišli.
 2. Nedělejte náhlé pohyby: Prudké pohyby mohou prase vystrašit a vyprovokovat k útoku. Pohybujte se pomalu a předvídatelně.
 3. Nekrmte je: Krmení divokých zvířat je nebezpečné a může vést k nežádoucímu chování zvířat, jako je ztráta strachu před lidmi.

Kdy jsou divoká prasata nebezpečná?

 • Když se cítí ohrožená: Pokud se prase cítí v koutě nebo ohrožené, může se bránit útokem.
 • Matky s prasátky: Samice s mláďaty jsou obzvláště ochranitelské a mohou zaútočit, pokud pocítí hrozbu pro své potomky.
 • Pokud jsou zraněná nebo nemocná: Zraněná nebo nemocná zvířata mohou být nepředvídatelná a agresivnější.

Jak se bránit před divokým prasetem?

 • Použijte co máte po ruce jako obranu: Pokud se prase rozhodne útočit, můžete použít větve, batoh nebo jakýkoliv objekt, který máte po ruce, abyste se bránili.
 • Vyhněte se běhu: Běh může vyprovokovat prase k pronásledování. Místo toho se snažte udržet klid a pomalu se vzdalovat.
 • Vyhledejte bezpečné místo: Pokud je to možné, vyšplhejte na vyvýšené místo, jako je strom, nebo se dostaňte do vozidla.

banner blog bovram

Zdroje článku:

How to get rid of Wild Pigs, repel Boar, protect your home & yard from Pleistocene Holocene | Nexles [online]. [cit. 10. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.nexles.com/articles/how-to-get-rid-of-wild-pigs-boar-suidae/

How to Get Rid of Javelinas & Wild Pigs | Wild Hog Repellent [online]. [cit. 10. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.predatorpeestore.com/how-to-keep-wild-hogs-and-javelina-out-with-predatorpee.html