Jak opravit rozprašovač? Návod krok za krokem

Oprava rozprašovače může znít jako náročný úkol, ale ve skutečnosti to může být jednoduchý proces, který můžete provést sami doma. Ať už jde o zahradní rozprašovač, tlakový rozprašovač nebo ruční rozprašovač, principy jsou podobné. V tomto článku probereme, jak se pustit do opravy a vrátit váš rozprašovač zpět do provozu.
jak-opravit-rozprasovac-navod-krok-za-krokem

Obsah článku:

Diagnostika problému

V první řadě je důležité identifikovat zdroj problému. Na co se zaměřit?

 1. Nedostatečný nebo žádný výstřik:

  • Tryska: nejčastěji je problém s výstřikem způsoben ucpanou tryskou. Při pohledu na trysku hledejte známky ucpání nebo viditelné nečistoty.
  • Vzduchová "cesta": dalším možným viníkem může být vzduchová cesta, která může být blokována nebo poškozena.
  • Pumpovací mechanismus: pokud pumpa nevytváří dostatečný tlak, nemusí být schopna výstřiku.
 2. Nekonzistentní výstřik:

  • Poškozené těsnění: pokud těsnění není pevné nebo je poškozené, může to způsobit nekonzistentní výstřik.
  • Vzduch ve vodním sloupci: přítomnost vzduchu může vést k přerušovanému výstřiku.
 3. Rozprašovač nevytváří tlak:

  • Pumpovací mechanismus: je-li pumpa volná nebo se nevrací zpět po stlačení, může být vadný pumpovací mechanismus.
  • Nefunkční ventil: ventil na rozprašovači může být také zdrojem problému, pokud nedovolí vzduchu vytvářet tlak.
 

Provádění diagnostiky

 1. Vizuální kontrola:

  • Začněte vizuální inspekcí rozprašovače. Hledejte známky opotřebení, poškození nebo viditelné blokace.
 2. Čištění:

  • Často jednoduché čištění může problém vyřešit. Demontujte rozprašovač a všechny jeho části důkladně vyčistěte.
 3. Kontrola těsnění a ventilů:

  • Zkontrolujte, zda těsnění a ventily nejsou poškozené nebo opotřebené. Vyhledejte známky prasklin nebo deformací.
 4. Testování pumpovacího mechanismu:

  • Pumpovací mechanismus by měl být schopen se stlačit a vrátit zpět s určitým odporem. Pokud se to neděje, je pravděpodobně vadný.
 5. Prověrka hadičky:

  • Hadička by měla být průhledná a bez prasklin. Zkontrolujte, zda není uvnitř voda nebo vzduchová bublina, která by mohla blokovat průtok.

Chcete si koupit nový rozprašovač a nevíte si rady, jaký vybrat? Přečtěte si našeho průvodce → Jak vybrat rozprašovač.

Čištění trysky

Čištění trysky je klíčovou součástí údržby rozprašovače, protože zanesená nebo ucpaná tryska může způsobit neefektivní rozstřikování nebo úplné přerušení funkce rozprašovače.

Následujte tyto podrobné kroky pro důkladné vyčištění trysky:

 1. Odstranění trysky: nejprve opatrně odstraňte trysku z rozprašovače. U některých modelů se tryska snadno otočí a vysune. U jiných může být nutné použít kleště. Při použití nástrojů buďte opatrní, abyste trysku nepoškodili.
 2. Vizualní Kontrola: po odstranění trysky zkontrolujte, zda nejsou viditelné špíny nebo usazeniny. Někdy můžete vidět zjevné blokace, které lze odstranit.
 3. Proplachování trysky: trysku nejprve propláchněte teplou vodou. Pokud je možné, použijte nízký tlak vody (například z kohoutku) k propláchnutí zevnitř ven. Tím se odstraní jakékoli volné částice nebo usazeniny.
 4. Použití čisticího nástroje: pokud proplachování vodou nestačí, použijte jemný drátek nebo jehlu k pročištění otvoru trysky. Buďte velmi opatrní, abyste otvor nerozšířili nebo jinak nepoškodili.
 5. Chemické čištění: pro odstranění mastnoty nebo minerálních usazenin namočte trysku na několik minut do roztoku isopropylalkoholu nebo bílého octa. Tyto roztoky pomáhají rozpustit tuky a minerály, které mohou být příčinou ucpání.
 

Kontrola těsnění

Kontrola těsnění je klíčovým krokem v procesu opravy rozprašovače, protože těsnění zajišťuje, aby byla nádobka vzduchotěsná a aby nedocházelo k únikům kapaliny nebo vzduchu, které by mohly ovlivnit funkčnost rozprašovače. Tady je podrobnější pohled na tento krok:

Co potřebujete vědět o těsnění v rozprašovači:

 • Materiál těsnění: Těsnění mohou být vyrobena z různých materiálů včetně gumy, silikonu nebo plastu, v závislosti na typu a účelu rozprašovače.
 • Poloha těsnění: Těsnění se obvykle nachází na spojích mezi různými částmi rozprašovače, jako je spoj mezi tryskou a nádobkou, nebo kde pumpovací mechanismus přiléhá k nádobce.

Jak provést kontrolu těsnění:

 • Vizuální kontrola: Začněte vizuální kontrolou těsnění. Hledejte jakékoli známky poškození, jako jsou trhliny, řezy nebo rozteklý materiál.
 • Průchodnost test: Jemně stiskněte nebo natahněte těsnění, abyste zkontrolovali jeho pružnost. Materiál by měl být pružný a měl by se vrátit do původního tvaru.
 • Dotyková kontrola: Pocitem zkontrolujte, zda není těsnění mastné nebo lepkavé, což může být signálem rozkladu materiálu.
 • Test úniku: Můžete také provést test úniku tím, že částečně naplníte rozprašovač vodou, zavřete jej a přikloníte nebo jemně stisknete nádobu. Pozorujte, zda nedochází k úniku kapaliny nebo bublin vzduchu kolem těsnění.

Co dělat, pokud zjistíte problém:

 • Výměna těsnění: Pokud zjistíte, že těsnění je poškozené, je nejlepší je vyměnit. Těsnění lze obvykle zakoupit v specializovaných obchodech nebo přímo od výrobce.
 • Lepení těsnění: V případě malých prasklin nebo děr můžete zkusit použít vhodné lepidlo pro dočasnou opravu, ale mějte na paměti, že to nemusí být trvalé řešení.
 • Ošetření těsnění: Pokud je těsnění v dobrém stavu, ale ztratilo pružnost, můžete zkusit použít silikonový sprej nebo mast na bázi silikonu k jeho ošetření a zlepšení těsnících vlastností.

Prevence problémů s těsněním:

 • Čištění: Pravidelně čistěte těsnění, abyste odstranili nečistoty a zbytky kapalin, které mohou způsobit jejich rozklad.
 • Skladování: Vyhněte se skladování rozprašovačů s chemikáliemi nebo v extrémních teplotách, které mohou těsnění poškodit.
 • Mazání: Někdy může být prospěšné těsnění mazat, aby zůstalo pružné a funkční. Použijte však pouze produkty kompatibilní s materiálem těsnění. Kontrola těsnění by měla být pravidelnou součástí údržby rozprašovače, aby se zajistilo, že zařízení bude fungovat efektivně a bezpečně.
 

Zkontrolujte a vyčištěte pumpovací mechanismus

Pumpovací mechanismus je klíčovou součástí rozprašovače, protože vytváří tlak potřebný k vystřikování tekutiny z nádoby.

Zde je podrobný popis toho, jak tento krok provést:

Demontáž mechanismu

 1. Odpojení pumpovacího mechanismu: nejprve je třeba odpojit pumpovací mechanismus od zbytku rozprašovače. To obvykle zahrnuje odšroubování nebo jemné vytažení dílu z těla rozprašovače.

 2. Rozpoznání součástí: pumpovací mechanismus obvykle obsahuje píst, pružinu, těsnění a další komponenty, které umožňují pohyb tekutiny. Je důležité si během demontáže všimnout, jak tyto součásti spolupracují, abyste je mohli správně sestavit zpět.

Čištění

 1. Odstranění nečistot: pomocí měkkého kartáčku nebo čistého hadříku odstraňte veškeré nečistoty a usazeniny, které by mohly bránit volnému pohybu součástí pumpovacího mechanismu.

 2. Použití čistícího roztoku: v případě silnějších usazenin můžete použít roztok z vody a mírného čistícího prostředku, isopropylalkoholu, nebo speciálního čističe na elektroniku (v závislosti na materiálu pumpovacího mechanismu).

 3. Propláchnutí a sušení: po čištění všechny části důkladně propláchněte čistou vodou a nechte je důkladně oschnout, aby nezůstaly žádné zbytky čistícího prostředku.

Kontrola a mazání

 1. Kontrola opotřebení: zkontrolujte, zda nejsou součásti mechanismu opotřebené nebo poškozené. Pokud ano, je potřeba je vyměnit.

 2. Mazání: po vyčištění a kontrole součástí můžete použít speciální mazivo vhodné pro daný typ mechanismu. To pomůže zajistit hladký pohyb pístu a dalších pohyblivých částí.

Sestavení a test

 1. Sestavení mechanismu: po čištění a mazání opatrně sestavte pumpovací mechanismus zpět do původního stavu. Ujistěte se, že všechny části jsou správně umístěné a fungují hladce.

 2. Testování funkčnosti: před připojením zpět k rozprašovači můžete provést ruční test, abyste se ujistili, že píst se hladce pohybuje a nejsou zde žádné známky úniku nebo blokace.

Zkontrolujte hadičku

Kontrola hadičky je důležitým krokem při diagnostice a opravě rozprašovače, protože hadička je zásadní pro správné vedení tekutiny z nádoby do trysky, kde se vytváří rozprašovaný mlhový efekt.

Pokud je hadička zanesená nebo poškozená, může to výrazně ovlivnit výkon rozprašovače.

Zde jsou podrobné informace a instrukce, jak provést kontrolu a potenciální údržbu hadičky:

Kontrola hadičky

 • Vizualizace: začněte vizuální kontrolou hadičky. Hledejte praskliny, díry, zatvrzelou špínu nebo jiné známky poškození, které by mohly bránit průtoku tekutiny.
 • Flexibilita: jemně ohněte hadičku, aby jste zjistili, zda je dostatečně flexibilní. Tvrdé nebo křehké hadičky mohou prasknout a měly by být vyměněny.
 • Propustnost: proveďte test na propustnost. To lze udělat tak, že do jednoho konce hadičky fouknete vzduch a ujistíte se, že prochází bez odporu.

Čištění hadičky

 • Proplachování: propláchněte hadičku teplou vodou. V případě potřeby použijte jemný čistící roztok nebo ocet, který pomůže rozpustit usazeniny vevnitř hadičky.
 • Čistící prostředky: použijte měkký čistící kartáč nebo trubičkový čistič, aby jste odstranili všechny usazeniny nebo zbytky, které by mohly blokovat průtok.
 • Proplachovací tekutina: po fyzickém vyčištění hadičky ji znovu propláchněte čistou vodou, aby se odstranily všechny zbytky čistících prostředků.

Výměna hadičky

 • Shoda s originálem: pokud je hadička poškozená, je důležité vybrat náhradu, která odpovídá původním specifikacím - délka, průměr a materiál by měly být stejné.
 • Montáž: při výměně hadičky se ujistěte, že je pevně připojena k oběma koncům - k pumpovacímu mechanismu a trysce.
 • Těsnost: po připojení nové hadičky ověřte, že spojení jsou těsná a neuniká z nich vzduch ani tekutina.

Prevence problémů

 • Pravidelná údržba: pravidelně kontrolujte a čistěte hadičku, abyste předešli budoucím problémům.
 • Správné skladování: po použití rozprašovače ho vždy vyprázdněte a správně uskladněte, což zabrání poškození hadičky vlivem dlouhodobého působení tekutiny nebo tlaku.
 

Sestavení rozprašovače

Sestavení rozprašovače je klíčovou fází opravy, protože vyžaduje pečlivé uspořádání všech komponent do jejich původní pozice a zajištění jejich správné funkce.

Zde je podrobnější průvodce krokem sestavení:

 1. Připravení součástek: než začnete sestavovat, ujistěte se, že máte všechny součásti rozprašovače čisté a připravené. Pokud byly nějaké díly nahrazeny, mějte je po ruce.

 2. Umístění těsnění: začněte umístěním těsnění zpět do části rozprašovače, ze které bylo odstraněno. Těsnění by mělo být pružné a bez poškození. Pokud bylo těsnění poškozené a bylo nahrazeno, ujistěte se, že nové těsnění správně pasuje.

 3. Sestavení pumpovacího mechanismu: nasaďte pumpovací mechanismus zpět na místo. Ujistěte se, že se pohybuje hladce a neklade odpor. Pokud mechanismus vyžaduje mazání, použijte vhodné lubrikanty, které jsou kompatibilní s materiálem rozprašovače.

 4. Připojení hadičky: připojte hadičku zpět k pumpovacímu mechanismu. Hadička by měla být pevně připojena, aby nedocházelo k úniku vzduchu nebo tekutiny.

 5. Přichycení trysky: pečlivě připevněte trysku na horní část rozprašovače. Ujistěte se, že tryska je pevně utažená, ale zároveň ne příliš, aby nedošlo k jejímu poškození.

 6. Kontrola pružnosti: jestliže rozprašovač používá pružinový mechanismus, ujistěte se, že pružina je správně umístěna a poskytuje potřebný odpor pro efektivní pumpování.

 7. Zajištění horní části: závitová část, která drží pumpovací mechanismus a trysku, by měla být pevně zajištěna na nádobě rozprašovače. Utáhněte ji pevně, ale opět pozor, aby nedošlo k poškození závitů nebo plastu.

 8. Finální kontrola: po sestavení všech částí, projděte celý rozprašovač a ujistěte se, že nejsou žádné volné části a že všechny komponenty jsou správně a pevně na svém místě.

 9. Testování prázdného rozprašovače: prázdný rozprašovač vyzkoušejte stisknutím pumpovacího mechanismu. Měl by se pohybovat hladce a bez zadrhávání. Toto je dobrá příležitost ověřit, zda je všechno správně sestaveno a zda nejsou žádné úniky vzduchu.

 10. Opakované vyzkoušení s kapalinou: naplňte rozprašovač vodou a vyzkoušejte jeho funkčnost s kapalinou. Ověřte, že tryska rovnoměrně rozstřikuje a že není žádný únik kapaliny z jiných částí rozprašovače.

 Navštivte také naší kategorií zemědělské techniky, kde můžete najít veškerá vybavení. Od secích strojů až po kloubové hřídele.