Jak vypočítat měřítko modelů?

Vytvoření modelu na základě určitého měřítka je základním krokem v řadě odborných oborů, včetně architektury, urbanismu nebo inženýrství. Měřítko modelu udává, jaký je vztah mezi velikostí modelu a velikostí skutečného objektu nebo scény, kterou model reprezentuje. Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu měřítka modelů.

jak-vypocitat-meritko-modelu

Jak snadno a lehce vypočítat měřítko modelů?

Předtím, než se pustíte do plánování je důležité si říci definici měřítka.

Definice měřítka

 • Poměr měřítka: Měřítko je obvykle vyjádřeno jako poměr, kde čitatel reprezentuje délku na modelu a jmenovatel délku ve skutečném světě. Například, měřítko 1:50 znamená, že jedna jednotka délky na modelu reprezentuje padesát stejných jednotek délky ve skutečném světě.
 • Frakční měřítko: Alternativně může být měřítko vyjádřeno jako zlomek, jako je 1/50. Toto vyjádření má stejný význam jako poměr měřítka 1:50.
 • Grafické měřítko: Grafické měřítko je vizuální reprezentace měřítka, která je často zobrazena na mapách nebo plánech. Ukazuje vztah mezi délkou na papíře a odpovídající délkou ve skutečném světě.
 • Verbální měřítko: Verbální měřítko je vyjádření měřítka slovy, například "jeden centimetr reprezentuje padesát metrů".

Význam měřítka

 • Měřítko je nezbytné pro udržení správných proporcí mezi různými částmi modelu a také mezi modelem a skutečným objektem.
 • Díky měřítku můžeme jednoduše převádět rozměry z modelu na skutečný objekt a naopak.

banner blog bovram

Typy měřítek

 • Zmenšující měřítko: Používá se, když je model menší než skutečný objekt. Příklady zahrnují měřítka 1:48 (typické pro modelové vlaky) nebo 1:100 (běžné v architektuře).
 • Zvětšující měřítko: Používá se, když je model větší než skutečný objekt. To je často používáno ve vědě, například při studiu mikroorganismů.

vypocet-meritka-modelu

2) Výpočet měřítka

Porozumění výpočtu měřítka je základním prvkem pro vytvoření modelu, který věrně reprezentuje skutečný objekt.

 • Jakou velikost modelu chcete? Před zahájením výpočtu měřítka je třeba rozhodnout o požadované velikosti modelu. Toto rozhodnutí může být ovlivněno několika faktory, jako jsou prostorové omezení, účel modelu, nebo dostupné materiály a technologie pro jeho vytvoření.
 • Vzorec pro výpočet měřítka: Vzorec pro výpočet měřítka je jednoduchý, ale může být aplikován různými způsoby, v závislosti na jednotkách použitých pro měření a na tom, zda jsou velikosti modelu a skutečného objektu reprezentovány ve stejných nebo různých jednotkách.

Můžete navětívit naší kategorií modelů zemědělské techniky.

Meˇrˇıˊtko=Velikost modeluVelikost skutecˇneˊho objektu

 • Příklad výpočtu: Předpokládejme, že chcete vytvořit model budovy, která je ve skutečnosti 100 metrů vysoká. Rozhodli jste se, že váš model bude 1 metr vysoký. Měřítko modelu bude potom 1:100, což je vyjádřeno jako zlomek.

Meˇrˇıˊtko=1 metr100 metru˚

 • Konverze jednotek: Pokud jsou velikosti modelu a skutečného objektu reprezentovány v různých jednotkách, je třeba provést konverzi jednotek před výpočtem měřítka. Například, pokud je velikost skutečného objektu udána v metrech a velikost modelu v centimetrech, musíte nejprve konvertovat jednu z těchto hodnot do stejných jednotek.
 • Ověření měřítka: Po výpočtu měřítka je vhodné ověřit, zda je zvolené měřítko vhodné pro účely modelu, a zda umožňuje zachování všech důležitých detailů a vlastností skutečného objektu nebo scény.

Při výpočtu měřítka je třeba brát v úvahu, že přesnost měřítka může být ovlivněna různými faktory, včetně technických omezení nebo lidské chyby. Proto je důležité provést pečlivé měření a ověřit všechny hodnoty před a během procesu vytváření modelu. 

Navětivte naší kategorií hraček a modelů zemědělské techniky.

jak-vyrobit-meritko-modelu-a-na-co-si-dat-pozor

3) Výběr měřítka

Výběr měřítka je klíčovou fází při vytváření modelu, protože to ovlivňuje, jak přesně a užitečně může model reprezentovat skutečný objekt nebo scénu.

Zde jsou uvedené některé faktory a doporučení, které by měly být zváženy při výběru měřítka pro model:

 1. Účel modelu:

  • Určení účelu modelu je prvním krokem při výběru měřítka. Například, architektonické modely mohou vyžadovat odlišné měřítko než modely používané ve stavebnictví, ve filmové a televizní produkci nebo v návrhu výrobků.
 2. Detailnost:

  • Měřítko by mělo být zvoleno tak, aby bylo možné zachytit všechny důležité detaily skutečného objektu bez toho, aby byl model příliš velký.
 3. Manipulace a prezentace:

  • Pokud je model vytvořen pro fyzickou manipulaci nebo prezentaci, měřítko by mělo být takové, aby byl model snadno přenosné.
 4. Technická omezení:

  • Technická omezení, jako je rozlišení tiskárny nebo dostupné materiály, mohou ovlivnit výběr měřítka.
 5. Běžná praxe v oboru:

  • V některých oborech existují standardní měřítka, která jsou běžně používána. Například v architektuře jsou běžná měřítka 1:50 nebo 1:100.
 6. Kompatibilita s jinými modely a daty:

  • Pokud je model součástí většího projektu nebo bude použit společně s jinými modely, je důležité zvolit měřítko, které je kompatibilní s ostatními součástmi.
 7. Softwarové nástroje:

  • Některé softwarové nástroje mohou mít omezení na měřítko, které mohou zpracovávat, takže je důležité zvolit měřítko, které je kompatibilní s používaným softwarem.

banner blog bovram

4) Příklady měřítek

Měřítka jsou způsobem, jak vyjádřit, jak je model zmenšený ve srovnání se skutečnou stavbou nebo objektem.

Zde je několik dalších podrobností ohledně tohoto kroku:

 1. Typy měřítek

  • Lineární měřítka: Tyto měřítka ukazují vztah mezi délkami na modelu a skutečnými délkami. Například, měřítko 1:50 znamená, že každý centimetr na modelu reprezentuje 50 centimetrů ve skutečném světě.
  • Plošná měřítka: Tyto měřítka ukazují vztah mezi plochami na modelu a skutečnými plochami. Například, plošné měřítko 1:100^2 znamená, že každý čtverečný centimetr na modelu reprezentuje 100 čtverečných centimetrů ve skutečném světě.
  • Objemová měřítka: Tyto měřítka ukazují vztah mezi objemy na modelu a skutečnými objemy. Například, objemové měřítko 1:1000^3 znamená, že každý krychlový centimetr na modelu reprezentuje 1000 krychlových centimetrů ve skutečném světě.
 2. Výběr měřítka

  • Výběr správného měřítka je kritický pro úspěch projektu. Měřítko by mělo být dostatečně velké, aby zobrazilo potřebné detaily, ale zároveň dostatečně malé, aby byl model praktický a zvládnutelný.
 3. Běžná Měřítka ve Stavebnictví a Architektuře:

  • Některá z běžných měřítek používaných ve stavebnictví a architektuře zahrnují 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 nebo 1:1000. Například, měřítko 1:100 znamená, že 1 cm na modelu reprezentuje 100 cm (nebo 1 m) ve skutečném světě.
 4. Praktické Aplikace:

  • Různá měřítka jsou vhodná pro různé typy projektů. Například, pro detailní architektonické modely může být vhodnější menší měřítko, jako je 1:10 nebo 1:20, zatímco pro modely celých budov nebo urbanistické modely může být vhodnější větší měřítko, jako je 1:200 nebo 1:500.
 5. Konverze Měřítek:

  • Konverze mezi různými měřítky vyžaduje pečlivý výpočet. Je důležité porozumět, jak změna měřítka ovlivní velikost modelu a jeho detaily. Pro konverzi měřítek může být užitečné použít matematické vztahy nebo specializovaný software.

cad-softwarovy-nastroj-pro-tvorbu-modelu

5) Softwarové nástroje

Jaké nástroje mohou pomoci při výpočtu a zobrazení měřítek pro modely?

 1. AutoCAD:

  • AutoCAD je profesionální software pro 2D a 3D návrhy a kreslení. Umožňuje uživatelům snadno nastavit a pracovat s měřítky, což je zásadní pro vytváření přesných modelů a výkresů. AutoCAD poskytuje nástroje pro automatické měření a škálování objektů, což umožňuje rychlé a přesné výpočty měřítek.
 2. SketchUp:

  • SketchUp je intuitivní 3D modelovací platforma, která umožňuje uživatelům snadno vytvářet, upravovat a sdílet 3D modely. Software umožňuje uživatelům nastavit měřítko modelů a obsahuje nástroje pro měření a škálování, což je užitečné pro kontrolu a udržení přesnosti měřítek během celého procesu návrhu.
 3. Revit:

  • Revit je sofistikovaný software pro návrh budov, který je široce používán v architektuře a stavebnictví. Umožňuje uživatelům nastavit a pracovat s měřítky ve 2D i 3D prostředí. Revit poskytuje nástroje pro automatické měření a škálování, což zvyšuje efektivitu a přesnost při výpočtu měřítek modelů.
 4. Další softwarové Nástroje:

  • Existují i další softwarové nástroje, jako je Rhinoceros 3D, SolidWorks nebo Blender, které také poskytují nástroje a funkce pro práci s měřítky. Každý software má své vlastní specifické funkce a výhody, takže je dobré prozkoumat různé možnosti a zvážit, který nástroj nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
 5. Online kalkulačky:

  • Pro jednoduché výpočty měřítek mohou být také užitečné online kalkulačky měřítka. Tyto kalkulačky umožňují uživatelům zadat rozměry skutečného objektu a rozměry modelu a automaticky vypočítají měřítko.
 6. Vzdělávací zdroje a tutoriály:

  • Existuje řada online zdrojů, včetně tutoriálů a kurzů, které mohou pomoci uživatelům lépe porozumět, jak pracovat s měřítky ve vybraném softwaru.

banner blog bovram

6) Praktické typy na závěr

Při vytváření modelu je důležité zvolit měřítko, které je vhodné pro konkrétní účely projektu.

Zde je několik praktických tipů, které by mohly být užitečné při modelování:

 1. Zachování detailů:

  • Měřítko by mělo být zvoleno tak, aby bylo možné zachovat všechny důležité detaily skutečného objektu nebo scény. Příliš malé měřítko může způsobit, že některé detaily budou ztraceny nebo nebudou viditelné.
 2. Praktická manipulace:

  • Velikost modelu by měla být taková, aby bylo možné s modelem snadno manipulovat a prezentovat ho. Příliš velký model může být těžkopádný a obtížně přenositelný.
 3. Rozpočtové a materiálové omezení:

  • Při výběru měřítka je také důležité vzít v úvahu rozpočtová a materiálová omezení. Větší modely mohou vyžadovat více materiálů a času na výrobu.
 4. Komunikace s týmem a klienty:

  • Měřítko by mělo být zvoleno tak, aby bylo snadné pro všechny zúčastněné strany pochopit a interpretovat model. Toto je zvláště důležité v případech, kdy je model používán jako komunikační nástroj mezi týmem a klienty.
 5. Flexibilita:

  • V některých případech může být užitečné zvolit měřítko, které umožňuje určitou míru flexibility. Například, pokud je pravděpodobné, že budou potřeba úpravy, může být užitečné zvolit měřítko, které umožňuje snadné úpravy.
 6. Využití softwarových nástrojů:

  • Softwarové nástroje mohou poskytnout užitečnou zpětnou vazbu při výběru měřítka, umožňují simulaci různých měřítek a poskytují náhled na to, jak bude model vypadat při různých měřítkách.
 7. Konzultace s odborníky:

  • Pokud je to možné, konzultujte výběr měřítka s odborníky v daném oboru, aby bylo zajištěno, že měřítko bude vhodné pro konkrétní účely projektu.

V naší kategori také prodáváme hračky pro děti.