Jak si doma vyrobit model sluneční soustavy?

V našem vesmíru je mnoho záhad a fascinujících objevů čekajících na to, aby byly prozkoumány, a mezi nimi je sluneční soustava jedním z nejzákladnějších, ale zároveň nejúchvatnějších prvků. Výroba modelu sluneční soustavy je jedním z nejpoutavějších a vzdělávacích projektů, které nám umožňují lépe pochopit vzájemné vztahy mezi planetami, jejich vzdálenosti od Slunce a způsob, jakým se pohybují ve vesmírném prostoru. Tento článek poskytne krok za krokem návod, jak vytvořit vlastní model sluneční soustavy, který může být jak vizuálně atraktivní, tak i informativní.

jak-si-vyborit-model-slunecni-soustavy

1) Výběr materiálu

Před tvorbou planetární soustavy je důležité si říci, jaké materiálu budeme potřebovat:

Planety

 • Polystyrenové koule: tyto koule jsou lehké, snadno se zpracovávají a lze je snadno nabarvit. Můžete je najít ve většině hračkářství, obchodů nebo v e-shopu.
 • Hliníková folie: hliníková folie je flexibilní a snadno formovatelná, takže může být dobrým materiálem pro vytváření planet. Může být trochu těžší malovat.
 • Modelovací hlína: modelovací hlína je dalším skvělým materiálem, který lze snadno formovat a nabarvit. Po vyschnutí zůstane tvar pevný.
 • Recyklované materiály: můžete také použít recyklované materiály, jako jsou staré plastové lahve nebo koule ze starých novin.

Podpěry

 • Tyče: dřevěné nebo plastové tyče mohou být použity jako stojany pro vaše planety.
 • Drát: drát může být použit k zavěšení planet na stojany nebo k vytvoření orbitálních drah.
 • Vlákna nebo provázky: můžete také použít silná vlákna nebo provázky k zavěšení planet.

Barvy a štětce:

 • Akrylátové barvy: akrylátové barvy jsou vhodné pro tento projekt, protože schnou rychle a jsou dostupné v mnoha barvách.
 • Vodové barvy: můžete použít vodové barvy, i když nemusí být tak odolné jako akrylátové barvy.
 • Štětce: různé velikosti štětců vám umožní přidat detaily na vaše planety.

banner blog bovram

Lepidlo:

 • Silné lepidlo nebo horká pistole na lepidlo: Tyto lepidla jsou ideální pro upevnění vašich planet na podpěry nebo dráty, protože poskytují silné spojení.

Při výběru materiálů zvažte, jaké měřítko chcete pro svůj model použít, a zda budete potřebovat dodatečné materiály, jako jsou například LED diody pro osvětlení nebo popisky pro označení jednotlivých planet a jiných prvků vašeho modelu.

2) Měřítko a studie

Pochopení měřítek a vzdáleností v sluneční soustavě vám pomůže vytvořit přesný a vzdělávací model.

Studie a pochopení sluneční soustavy:

 • Studujte základní fakta o sluneční soustavě, včetně počtu planet, jejich názvů, pořadí od Slunce, a základních charakteristik každé planety (například barva, velikost, počet měsíců).
 • Využijte online zdroje, knihy, nebo vědecké články k získání informací.

Měření a jaké použít měřítko?

 • Rozhodněte se pro měřítko, které budete používat pro svůj model. Například, můžete použít měřítko 1 cm na modelu rovná se 1 milionu kilometrů ve skutečnosti.
 • Zjistěte skutečné průměry planet a vzdálenosti od Slunce, a přepočítejte je do vámi zvoleného měřítka.

Tabulka s rozměry a vzdálenostmi

 • Vytvořte tabulku, kde budete mít uvedené názvy planet, jejich průměry a vzdálenosti od Slunce ve vašem měřítku. Tabulka vám pomůže udržet přehled a zjednoduší montáž modelu.

Vizuální zdroje

 • Pro lepší představu o tom, jak by měl váš model vypadat, může být užitečné prohlížet si obrázky a videa sluneční soustavy nebo dokonce použít interaktivní online modely sluneční soustavy.

Praktické tipy:

 • Pokud je to možné, zvažte použití softwaru nebo aplikace, která vám pomůže vizualizovat vzdálenosti a velikosti planet ve vašem měřítku.
 • Diskutujte s učitelem, přáteli nebo rodinnými příslušníky o vašem zvoleném měřítku a získejte jejich názory a zpětnou vazbu, abyste se ujistili, že vaše měřítko je vhodné a vaše informace jsou přesné.
 • Pokud je to možné, navštivte planetárium nebo astronomické observatorium, abyste získali lepší představu o sluneční soustavě a mohli diskutovat o vašem projektu s odborníky.

3) Vytváření planet

Tento krok je zásadní, protože vaše planetární modely by měly být co nejpřesnější, aby odražely skutečný vzhled a rozměry planet ve sluneční soustavě.

Zde jsou podrobnější pokyny:

Výběr vhodného materiálu

 • Polystyrenové koule: Tyto koule jsou lehké a snadno se s nimi pracuje. Můžete je snadno řezat a tvarovat, aby odpovídaly jednotlivým planetám.
 • Modelovací hlína: Tento materiál je také výborný pro vytváření modelů planet. Je snadno tvarovatelný a po vyschnutí zůstane tvar zachován.

banner blog bovram

Barvení planet

 • Akrylátové barvy: Použijte akrylátové barvy k barvení vašich planet. Barvy by měly co nejpřesněji odpovídat skutečným barvám planet.
 • Detaily: Přidejte detaily, jako jsou skvrny, prstence nebo měsíce, pomocí menších štětců nebo jiných nástrojů.

Vytvoření prstenců a měsíců

 • Prstence: Pokud vytváříte planetu s prstenci, jako je Saturn, použijte lepenku nebo jiný pevný materiál k vytvoření prstenců.
 • Měsíce: Pokud chcete přidat měsíce, použijte menší koule nebo kousky hlíny a upevněte je k planetě nebo vedle ní.

Měřítko

 • Měřítková tabulka: Vytvořte tabulku, která vám pomůže určit správné měřítko pro každou planetu vzhledem k ostatním planetám a Slunci. To vám pomůže zachovat přesnost vašeho modelu.

Nechejte barvy uschnout

 • Po nabarvení planet nechte barvy uschnout, než budete pokračovat v montáži sluneční soustavy.

Experimentujte a opravujte:

 • Pokud nejste spokojeni s výsledkem, nebojte se experimentovat a udělat potřebné úpravy, aby vaše modely planet byly co nejpřesnější.

4) Montáž sluneční soustavy

Montáž sluneční soustavy je klíčovým krokem, který zahrnuje umístění modelovaných planet na jejich příslušná místa ve vztahu k Slunci a k sobě navzájem.

Níže jsou uvedeny podrobnější informace k tomuto kroku:

Výběr zobrazení:

 • Horizontální zobrazení: Planetky můžete umístit na dlouhou rovnou plochu nebo je zavěsit na dráty ve vodorovném uspořádání. Tato metoda zjednodušuje ukázání relativních vzdáleností mezi planetami.
 • Vertikální zobrazení: Vertikální zobrazení může být vhodné, pokud máte omezený prostor. Planetky mohou být zavěšeny na dráty ve svislém směru od stropu nebo umístěny na vertikální podpěrnou strukturu.
 • 3D zobrazení: Toto uspořádání umožňuje umístění planet ve třech dimenzích, což je vizuálně atraktivní a může poskytnout komplexnější pohled na sluneční soustavu.

Upevnění planet:

 • Určete, jak budete planetky upevňovat. Můžete použít drát, tyče, nebo jiné materiály, jako jsou tenké kovové pruty nebo lanové systémy.
 • Upevněte planetky tak, aby byly stabilní a bezpečně drženy na místě.

Měřítko a vzdálenosti:

 • Určení správného měřítka je kritické pro přesnou reprezentaci vzdáleností mezi planetami a Sluncem. Měřítko by mělo být konzistentní po celé sluneční soustavě.
 • Můžete použít tabulku s vzdálenostmi, kterou jste vytvořili ve kroku č. 2, jako referenci.

Kontrola a úpravy:

 • Po umístění všech planet zkontrolujte, zda jsou ve správných vzdálenostech a zda je jejich uspořádání přesné. Pokud je to nutné, udělejte potřebné úpravy.

Dekorace a podpora:

 • Přemýšlejte o tom, jak můžete vytvořit estetický a informativní základ nebo podporu pro svůj model. Například, můžete vytvořit podstavec, který obsahuje informace o každé planetě, nebo použít LED světla k zvýraznění planet a Slunce.

banner blog bovram