Kůrovec: Malý brouk s velkým dopadem

Kůrovec je obecný termín pro skupinu brouků z podčeledi kůrovcovitých, kteří se živí lýkem stromů. Do této podčeledi patří více než 6 000 druhů, z nichž nejznámějším je v České republice lýkožrout smrkový (Ips typographus).

kurovec

Lýkožrout smrkový je malý brouk o délce 4-5 mm, zbarvený do tmavě hnědé až černé barvy.

Napadá oslabené a starší smrky, ve kterých samičky kladou vajíčka do chodbiček vyhloubených v lýku.

Larvy se líhnou po 1-2 týdnech a živí se lýkem, čímž narušují vodní a vodivé pletivo stromu.

Strom tak usychá a odumírá.

 

Kůrovec není sám

Kromě lýkožrouta smrkového existují i další druhy kůrovců, které napadají jiné druhy stromů, například:

  • Lýkožrout severský (Ips duplicatus): Napadá smrky a borovice.
  • Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus): Napadá smrky a borovice.
  • Bázlivec smrkový (Polygraphus poligraphus): Napadá smrky a borovice.
  • Kůrovec modřínový (Ips cembrae): Napadá modříny.

banner blog bovram

Kůrovec a lesy

Kůrovec je přirozenou součástí lesa a hraje důležitou roli v rozkladu dřeva.

Za normálních okolností se jeho populace drží v rovnováze a napadá pouze oslabené stromy.

Pokud se ale kůrovec přemnoží, může napadnout i zdravé stromy a způsobit rozsáhlé škody na lesích.

 

Kůrovec a sucho

V posledních letech se kůrovec v České republice přemnožil kvůli suchu a teplému počasí.

Stromy oslabené suchem jsou pro kůrovce snazší kořistí a kůrovec se tak snáze množí.

Co dělat proti kůrovci?

Proti kůrovci se dá bojovat několika způsoby:

  • Těžba napadených stromů: Napadené stromy je nutné co nejdříve vytěžit a odvést z lesa, aby se zabránilo šíření kůrovce.
  • Chemická ochrana: Napadené stromy se můžou ošetřovat insekticidy.
  • Preventivní opatření: Je důležité udržovat lesy zdravé a odolné, aby se kůrovec neměl šanci přemnožit. To zahrnuje například pěstování pestrých lesů, včasnou těžbu oslabených stromů a podporu přirozených nepřátel kůrovce.
 

Kůrovec a my

Kůrovec je vážný problém, který ohrožuje naše lesy.

Je důležité, abychom se o kůrovci dozvěděli co nejvíce a abychom proti němu bojovali všemi dostupnými prostředky.

banner blog bovram

Zdroje článku:

Kůrovci – Wikipedie [online]. [cit. 30. 03. 2024]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AFrovci