Nemoc šílených krav

Nemoc šílených krav, vědecky známá jako bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), představuje závažnou hrozbu jak pro dobytek, tak pro lidskou populaci. Toto onemocnění, způsobené priony, je charakteristické degenerací mozkové tkáně u dobytka, což vede k jejich abnormálnímu chování, ztrátě koordinace a nakonec k smrti. Odhalení této nemoci ve Velké Británii v 80. letech 20. století vyvolalo celosvětový poplach, což vedlo k přísnějším regulacím v oblasti zpracování a konzumace hovězího masa. Pojďme si společně říci, co je nemoc šílených krav a co může způsobit?

nemoc-silenych-krav

Co je nemoc šílených krav?

Nemoc šílených krav, oficiálně nazývaná bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), vzbudila v 90. letech minulého století celosvětovou paniku.

Toto neurodegenerativní onemocnění skotu, které se může přenést i na člověka, vyvolávalo obavy z neznámého a vedlo k rozsáhlým opatřením v chovu zvířat a potravinářském průmyslu.

banner blog bovram

Původ a přenos

Původcem BSE jsou priony, infekční bílkoviny, které jsou odolné vůči běžným metodám dezinfekce. Předpokládá se, že se do chovu krav dostaly v 70. letech minulého století s krmivem vyrobeným z masokostní moučky z ovcí nakažených scrapie, podobnou prionovou chorobou.

Jaké jsou příznaky?

U krav se BSE projevuje změnami chování, jako je agresivita, neklid, poruchy koordinace a ztráta svalové hmoty. Nemoc je smrtelná a neexistuje pro ni žádná léčba.

Může se přenést na člověka?

U lidí se BSE projevuje jako variabilní Creutzfeldt-Jakobova choroba (vCJD).

První případy vCJD se objevily v roce 1996 ve Velké Británii a do roku 2023 bylo na světě hlášeno 232 případů.

V České republice byl zaznamenán jeden případ vCJD v roce 2005.

krava

Opatření a prevence

V reakci na epidemii BSE v 90. letech minulého století byla zavedena řada preventivních opatření, jako je zákaz krmení zvířat masokostní moučkou, testování zvířat na BSE a zpřísnění kontroly potravin.

Díky těmto opatřením se počet případů BSE dramaticky snížil.

V posledních letech se počet případů BSE ve světě i v České republice stabilizoval na nízké úrovni.

Přesto je důležité nezapomínat na tuto hrozbu a dodržovat preventivní opatření.

banner blog bovram

Pokud hledáte potřeby pro skot si u nás můžete zakoupit napáječky pro skot, krmivo pro telata nebo nástroje na péči o paznehty.

Zdroje článku:

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) | Prions Diseases | CDC [online]. [cit. 31. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.cdc.gov/prions/bse/index.html

Bovine spongiform encephalopathy - Wikipedia [online]. [cit. 31. 03. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Bovine_spongiform_encephalopathy

All About BSE (Mad Cow Disease) | FDA [online]. [cit. 31. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/all-about-bse-mad-cow-disease