Může kuna zaútočit na člověka?

Může kuna zaútočit na člověka? Toto zajímavé téma nám otevírá okno do světa divokého života a interakce mezi lidmi a zvířaty. Ačkoli kuna obvykle preferuje vyhýbání se lidem, existují situace, kdy může dojít k nedorozuměním či konfliktům mezi tímto zvířetem a člověkem. V následujícím textu se zaměříme na příčiny a okolnosti, které mohou vést k napadení kounou, a na způsoby, jak se chránit před takovýmto incidentem.

muze-kuna-zautocit-na-cloveka

Může kuna zaútočit na člověka?

Kuna je divoké zvíře a jako každé divoké zvíře může zaútočit, pokud se cítí ohroženo. Kuny jsou obecně plachá zvířata a útočí jen zřídka.

Pokud se kuna dostane do kouta nebo se cítí ohrožena, může zaútočit.

Zde jsou některé situace, ve kterých může kuna zaútočit na člověka:

 • Pokud se kuna cítí ohrožena: to může být v případě, že je kuna zahnána do kouta, nebo pokud se jí někdo snaží chytit nebo zabít.
 • Pokud má kuna mláďata: kuny jsou velmi ochranářské a budou bránit svá mláďata před jakýmkoli potenciálním nebezpečím.
 • Pokud kuna trpí nemocí nebo zraněním: nemocné nebo zraněné kuny mohou být agresivnější než zdravé kuny.

Pokud se setkáte s kunou, je důležité zachovat klid a nesnažit se ji zahnat nebo chytit. Pokud je to možné, je nejlepší se kuny vyhnout. Pokud se kuna přiblíží, je nejlepší se pomalu a klidně vzdálit.

Pokud kuna zaútočí, je důležité se bránit. Můžete kunu odehnat máváním rukama nebo hlasitým křikem. Pokud kuna kousne, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Zde jsou některé tipy, jak se vyhnout útoku kuny:

 • Nenechejte otevřené dveře nebo okna, kterými by se kuna mohla dostat dovnitř.
 • Utěsněte všechny otvory v domě nebo na zahradě, kterými by se kuna mohla dostat dovnitř.
 • Nenechejte na zemi žádné jídlo nebo odpadky, které by mohly kunu přilákat.
 • Pokud máte v domě nebo na zahradě kompost, umístěte ho do uzavřené nádoby.
 • Pokud máte v domě nebo na zahradě kurník, ujistěte se, že je dobře zabezpečen.

Pokud se setkáte s kunou, která způsobuje škody na vašem majetku, je nejlepší kontaktovat odborníka na odstraňování kun.

Kde se kuna vyskytuje?

Kuna lesní je rozšířena prakticky na celém území Evropy, kromě Skandinávského poloostrova, Britských ostrovů a severních oblastí evropského Ruska. Její rozšíření směrem na východ a jihovýchod sahá až na území západní Sibiře, Iránu, Iráku a Turecka.

V Česku je kuna lesní běžným druhem a vyskytuje se na celém území. Nejhojnější je v rozlehlějších lesních komplexech, v ČR spíše jehličnatých (na Slovensku smíšených) a obývá je až po jejich horní hranici kolem 1600 m n. m.

Kuna lesní je všežravec, který se živí především drobnými hlodavci, jako jsou myši, hraboši a veverky. Dále se živí ptáky, vejci, hmyzem, rybami, ovocem a bobulemi.

Kuna je aktivní především v noci, kdy loví. Její lovecká strategie spočívá v tom, že se tiše přiblíží ke kořisti a pak ji překvapí prudkým útokem. Je velmi obratná a dokáže vylézt na stromy a jiné vysoké objekty.

Kuna lesní hraje důležitou roli v ekosystému, protože pomáhá kontrolovat populaci hlodavců.

Zde je přehled oblastí, kde se kuna lesní vyskytuje:

 • Evropa: prakticky celé území Evropy, kromě Skandinávského poloostrova, Britských ostrovů a severních oblastí evropského Ruska.
 • Asie: západní a střední Asie, včetně Turecka, Iránu a Iráku.

Kuna lesní je často považována za škůdce, protože může způsobovat škody na majetku, například na kabeláži, hadicích a jiných součástech.

 

Jak se bránit proti kunám?

Kuny jsou noční zvířata, která se rádi ukrývají v teplých a bezpečných místech. Pokud máte v domě nebo na zahradě kunu, můžete se jí bránit několika způsoby:

 • Plašiče a odpuzovače: plašiče a odpuzovače kun mohou kuny účinně odradit od vstupu do vašeho domu nebo auta. Můžete použít ultrazvukové, akustické nebo vibrační plašiče, nebo odpuzovače obsahujícími pachy, které kuny odpuzují.
 • Pasti na kuny: Pasti na kuny jsou nejúčinnějším způsobem, jak kunu chytit a vypustit ji do volné přírody. Pasti je třeba pravidelně kontrolovat, abyste chyceného jedince mohli co nejdříve vypustit.
 • Zajištění domu nebo auta

Kuna se může do domu nebo auta dostat různými způsoby. Může se protáhnout pod plotem, přes větev stromu nebo přes otvor v plotě. Pokud chcete zabránit kunám v přístupu do vašeho domu nebo auta, je důležité ho zajistit.

Související články:

Zde je několik tipů, jak zajistit dům nebo auto před kunami:

 • Zajistěte plot: plot by měl být dostatečně vysoký, aby se kuna nemohla protáhnout. Plot by měl být také dobře připevněn k zemi, aby se kuna nemohla pod něj protáhnout.
 • Zamkněte dveře a okna: dveře a okna do garáže nebo kůlny by měly být vždy zavřené, aby se kuna nemohla dostat dovnitř.
 • Utěsněte otvory v plotě nebo kůlně: kakékoli otvory v plotě nebo kůlně by měly být utěsněny, aby se kuna nemohla dostat dovnitř.
 • Ukliděte zahradu: kuny se často ukrývají v hromadách dřeva, kamení nebo jiných materiálů. Pokud budete zahradu udržovat uklizenou, kunám bude těžší najít úkryt.