Čištění a dezinfekce kurníků, stájí, drůbežáren či veterinárních stanic

Nabízené přípravky jsou určeny k čištění a dezinfekci kurníků, stájí, drůbežáren, malochovů i velkochovů prasat a mléčného skotu, inseminačních stanic, výkrmen, veterinárních zařízení a dalších. Formou postřiku se aplikují přípravky stejnoměrně na cílené prostředí a po každé se doporučuje připravení čerstvého roztoku a dodržení předepsané expozice. Nemíchejte s jinými dezinfekčními prostředky nebo čisticími prostředky.