Co žerou kuny? Jaká je jejich nejlepší potrava?

Vítejte u nového článku, který se zaměřuje na jeden z nejzajímavějších aspektů života kun – jejich stravování. Kuny jsou fascinujícími a všestrannými tvory, jejichž potrava hraje klíčovou roli v jejich životě. V následujících odstavcích se podíváme na to, co kuny žerou, jakými potravinami se živí a jaká je jejich nejlepší potrava pro udržení jejich zdraví a vitality. 

co-zere-kuna-jakou-ma-rada-potravu

Kuny jsou neobyčejně zvídavá a adaptabilní zvířata, která jsou často považována za pestrou a zábavnou součást našich okolních prostředí. Zatímco se můžou zdát jako neškodná stvoření, jejich strava může mít vliv na místní ekosystém a lidskou společnost. 

Jaká je jejich strava a co jedí?

Kuny jsou všežravci, což znamená, že se živí širokým spektrem potravy. Jejich strava se může lišit v závislosti na dostupnosti potravy v jejich prostředí. Zde jsou některé z hlavních složek stravy kun:

 1. Malí savci: kuny se často živí drobnými savci, jako jsou myši, krysy a jiní hlodavci.

 2. Ptáci a vajíčka: v případě, že mají přístup, kuny neváhají sežrat ptáčata a jejich vajíčka.

 3. Ovoce a plody: kuny si rády pochutnávají na ovoci a plodech, jako jsou bobule, jablka a hrušky.

 4. Hmyz a bezobratlí: Hmyz tvoří významnou část stravy kun. To zahrnuje hmyz, pavouky a další drobné bezobratlé.

 5. Ryby: Pokud žijí poblíž vodních zdrojů, ryby mohou být také součástí stravy kun.

Vliv na okolí

Strava kun má několik vlivů na okolní ekosystém:

 1. Regulace hlodavců: kuny jsou přirozenými predátory hlodavců, a tím pádem mohou pomoci regulovat jejich populaci. To může být prospěšné pro zemědělství a lidské obyvatelstvo.

 2. Vliv na ptáky: sezobáváním vajec a ptáků kuny mohou mít negativní vliv na některé druhy ptáků, zejména na ty, kteří hnízdí na zemi.

 3. Zahrady a ovocné stromy: V oblastech, kde žijí kuny, mohou způsobit škody v zahradách a na ovocných stromech tím, že budou sežírat ovoce a plody.

 4. Konflikty s lidmi: V některých případech mohou kuny způsobovat konflikty s lidmi, zejména když vstupují do lidských obydlí ve snaze najít potravu.

Vyberte si z naší nabídky 

Sklopec na kuny

Sklopec na kuny

 

Návnada na kuny

Návnada na kuny

 

Past na kunu

Past na kunu

 

Jak snížit jejich "vliv"

Pokud chcete minimalizovat případné konflikty s kunami, můžete zvážit následující opatření:

 • Zabezpečení odpadkových košů: Zajištění, že odpadkové koše jsou dobře uzavřené, může zabránit kunám ve vyhledávání potravy v lidských odpadcích.

 • Vzdálenost od hnízdících ptáků: Pokud máte v zahradě hnízdící ptáky, zvažte umístění krmítek a budek tak, aby byly mimo dosah kun.

 • Vytvoření prostoru pro kuny: Můžete zřídit speciální místo s potravou pro kuny, aby byly odvedeny od zahradních plodin.

 • Profesionální rady: v případě, že se s kunami setkáváte často a máte problémy, může být užitečné vyhledat profesionální rady od odborníků na ochranu přírody. Například si můžete zakoupit sklopec na kuny nebo past na kuny a k tomu i speciálně vyrobnout návnadu na kuny, díky které jí určitě chytíte.

Kuny jsou fascinující tvory s pestrou stravou, která může mít různé důsledky na místní ekosystémy i naše každodenní životy. Je důležité hledat způsoby, jak spoluexistovat s těmito zvířaty, minimalizovat negativní vlivy a chránit rozmanitost přírody.

Co kuna nemá ráda?

Kuny jsou zvířata s výraznými zvídavými a instinktivními chováními. Existuje několik věcí, které kuny obvykle nesnášejí nebo které je mohou odradit od určitých oblastí.

Nicméně je důležité si uvědomit, že preference a reakce kun se mohou lišit a ne všechny jednotlivce budou reagovat stejně. Některé věci, které kuny obvykle nesnášejí, jsou:

 1. Vůně a pachy: silné pachy, jako je třeba vůně pepře, octa nebo esenciálních olejů, mohou kuny odradit. Můžete tyto vůně umístit na místa, kde byste chtěli kuny odbýt.

 2. Hluk a ruchy: hluk a nečekané ruchy mohou být pro kuny nepříjemné a mohou je přimět opustit danou oblast. Například zvuky z rádia nebo repráčků mohou kuny odradit od hnízdění.

 3. Elektronické odpuzovače: některé elektronické zařízení emitující ultrazvuk nebo vibrace mohou být pro kuny nepříjemné. Tyto zařízení se používají k odrážení zvířat od určitých oblastí.

 4. Změny v prostředí: náhlé změny v prostředí, jako jsou nové konstrukce, stavební práce nebo jiné výrazné úpravy, mohou kuny narušit a přimět je hledat jiná útočiště.

 5. Bariéry a překážky: fyzické bariéry, jako jsou ploty nebo síťoviny, mohou zabránit kunám v přístupu do určitých oblastí, což může být užitečné, pokud chcete ochránit svůj majetek.

Jak ochránit auto před kunou?

Ochrana auta před kunou může být důležitá, zejména pokud žijete v oblastech, kde jsou tyto zvířata aktivní. Kuny mohou způsobit škody na autech, jako je poškrábání laku, poškození kabelů nebo gumových součástí. Zde je několik tipů, jak ochránit své auto před kunou:

 1. Parkování na bezpečných místech: když máte možnost, parkujte auto na bezpečném místě, jako je garáž nebo uzavřený prostor, který kuny nebudou moci snadno dosáhnout.

 2. Použití ochranných plachet: speciální ochranné plachty mohou chránit vaše auto před vnějšími vlivy, včetně působení kun.

 3. Osvětlení: zvážte použití pohybových senzorových světel poblíž parkoviště, protože to může odradit kuny, které preferují tmu.

 4. Odpuzovače: použití pachových nebo ultrazvukových odpuzovačů může odrazit kuny od vašeho auta. Například vůně pepře nebo některých esenciálních olejů mohou být pro kuny nepříjemné.

 5. Mechanické bariéry: použití mechanických bariér, jako jsou síťoviny nebo speciální pásy, může zabránit kunám v přístupu k určitým částem auta.

 6. Pravidelná údržba: pravidelně kontrolujte auto a jeho okolí na případné stopy po kunách nebo škodách. Pokud si všimnete poškození, je důležité ho rychle opravit, aby se zabránilo dalším problémům.

 7. Profesionální ochrana: můžete také zvážit profesionální instalaci ochranných systémů, které jsou navrženy speciálně k ochraně aut před kunou a jinými škůdci.

co-pomaha-proti-kunam-v-aute-a-motoru

Dokáže kočka zahnat kunu?

Ano, je možné, že kočka může kunu zahnat nebo ji odradit. Kočky jsou přirozenými predátory, a kuna by mohla cítit strach nebo nebezpečí, když je v blízkosti kočky. Nicméně, reakce závisí na konkrétních charakteristikách jednotlivých zvířat a situacích.

Některé kočky mohou být odvážné a sebejisté a budou se snažit kunu zahnat. 

Když máte v okolí kočku a kunu, může být důležité sledovat jejich interakce s ohledem na jejich bezpečí. Kočky by neměly být vystaveny situacím, ve kterých by se mohly střetnout s většími zvířaty, jako jsou kuny, které by mohly být agresivní nebo nebezpečné.

Jaká zvířata loví kuna?

Kuna je predátorské zvíře, které se živí různorodou potravou. Její strava zahrnuje širokou škálu kořisti, ať už se jedná o drobné živočichy či rostlinnou stravu. Některé zvířata, která mohou být součástí potravy kuny, zahrnují:

 1. Drobní savci: kuny často loví a konzumují drobné savce, jako jsou myši, krysy, králíci a veverky. Tito hlodavci jsou pro kuny důležitou složkou stravy.

 2. Ptáci: ptáci, včetně jejich vajíček a mláďat, jsou také na menu kun. Kuna může lovit hnízda ptáků a sežírat jak vejce, tak mláďata.

 3. Obojživelníci a plazi: kuny se živí také obojživelníky a plazy, jako jsou žáby, ještěrky a hadi.

 4. Hmyz a bezobratlí: v jejich stravě se nachází také různé druhy hmyzu, jako jsou brouci, pavouci, červi a další drobní bezobratlí.

 5. Ryby: kuny, které žijí v blízkosti vodních zdrojů, mohou sežírat i ryby.

 6. Plody a ovoce: V některých případech se kuny živí plody, bobulemi a ovocem, což může být významným zdrojem potravy, zejména když je jiná kořist méně dostupná.

Vyberte si plašiče a odpuzovače kun podle napájení:

Vyberte si plašiče a odpuzovače kun podle vlastností:

Vyberte si plašiče a odpuzovače kun podle umístění: