Odstav telat: Komplexní průvodce pro chovatele

Odstav telat z mateřského mléka a přechod na tuhou stravu je klíčovým milníkem ve vývoji každého tělátka. Tento proces nejenže signalizuje růst a nezávislost, ale také představuje důležitý krok k zajištění dobrého zdraví a optimálního vývoje těchto mladých zvířat. V tomto článku se zaměříme na důležitost pečlivě naplánovaného a postupného odstavu, přičemž prozkoumáme nejlepší praktiky, které farmářům a chovatelům umožňují usnadnit tento přechod co nejšetrnějším způsobem. Od správného načasování až po výběr vhodné náhradní a tuhé stravy, probereme klíčové aspekty, které je třeba zvážit, aby byl odstav pro telátka co nejméně stresující a co nejvíce prospěšný.

odstav-telat

Odstav telat

Odsav telat představuje klíčovou fázi v chovu skotu, která ovlivňuje zdraví a produkci zvířat v pozdějším životě.

V tomto podrobném průvodci se ponoříme do problematiky odstavení a probereme všechny důležité aspekty, s nimiž se chovatelé setkávají.

1) Věk a hmotnost při odstavení

Optimální věk a hmotnost pro odstavení se liší v závislosti na plemeni, systému chovu a dostupných zdrojích.

Obecně se telata odstavují ve věku od 4 do 12 týdnů a při dosažení hmotnosti 50-100 kg.

 1. Raný odstav (4-6 týdnů): Vyžaduje intenzivní výživu startéry a pečlivé sledování zdraví telat.
 2. Optimální odstav (7-8 týdnů): Vhodný pro většinu chovů, s vyváženou kombinací mléka a startérů.
 3. Pozdní odstav (9-12 týdnů): Snižuje stres u telat, ale může zpomalit jejich růst.

banner blog bovram

 

2) Způsoby odstavení

Existují dva hlavní způsoby odstavení:

 1. Stupňovitý odstav: Postupné snižování množství mléka po dobu 2-4 týdnů. Snižuje stres u telat a umožňuje adaptaci na pevnou stravu.
 2. Náhlý odstav: Okamžité ukončení mléčné výživy. Může být stresující pro telata a vést k poklesu růstu a imunitní funkce.

3) Vliv odstavení na telata

Odsav představuje pro telata stresovou událost, která může vést k:

 1. Snížení příjmu potravy: Telata si musí zvyknout na pevnou stravu, což může vést k dočasnému poklesu příjmu potravy.
 2. Změny v bachoru: Bachor se musí adaptovat na trávení pevných krmiv.
 3. Oslabení imunity: Stres z odstavení může oslabit imunitní systém telat a zvýšit jejich náchylnost k infekcím.

4) Faktory ovlivňující úspěšný odstav

 1. Kvalita kolostra: Včasné a dostatečné podání kvalitního kolostra je nezbytné pro posílení imunity telat.
 2. Výživa: Telata musí mít přístup k nutričně vyvážené pevné stravě a k čisté vodě.
 3. Hygiena: Čisté prostředí a dezinfekce stáje snižují riziko infekcí.
 4. Sociální interakce: Telata odchovávaná ve skupinách se lépe vyrovnávají se stresem z odstavení.
 

5) Tipy pro úspěšný odstav

 1. Začněte s přípravou na odstav včas: Začněte telata navykat na pevnou stravu 2-3 týdny před odstavením.
 2. Snižujte množství mléka postupně: Stupňovité odstavení je šetrnější pro telata.
 3. Zajistěte dostatek kvalitní pevné stravy: Telata by měla mít neustálý přístup k startérům a senu.
 4. Dbejte na hygienu: Pravidelně čistěte a dezinfikujte stáje a krmná zařízení.
 5. Sledujte zdraví telat: Všímejte si změn v chování a příjmu potravy a v případě potřeby kontaktujte veterináře.

6) Další aspekty odstavení

 1. Vliv na krávy: Odsav může u krav vést k mastitidě, pokud se mléko neodstřikává správně.
 2. Etické aspekty: Je důležité zajistit telatům komfortní prostředí a minimalizovat stres během odstavení.

Nejčastější otázky

Kdy se rodí telata?

Telata se mohou rodit kdykoli během roku, avšak chovatelé často plánují porody tak, aby odpovídaly optimálním podmínkám pro zdraví a přežití telat a pohodu krav. To zahrnuje vyhnutí se extrémním sezónním podmínkám, jako je hluboká zima nebo horké letní měsíce. V mírných klimatických podmínkách mnoho farmářů preferuje jaro jako ideální dobu pro porod, aby telata měla výhodu teplejšího počasí a dostatku pastvy. Reprodukční cyklus krávy je přirozeně nastaven na roční cyklus, s gestací trvající v průměru 283 dní (přibližně 9 měsíců).

Kolik krav je na světě?

Globální populace skotu se odhaduje na více než 1 miliardu, s významnými variacemi v závislosti na zeměpisné oblasti, ekonomickém vývoji a dietních preferencích. Indie, Brazílie a Spojené státy jsou mezi zeměmi s největším počtem skotu, díky rozsáhlému využití pastvin a značné poptávce po hovězím masu a mléčných produktech. Je důležité si uvědomit, že tyto čísla se mění s časem kvůli faktorům jako jsou změny v zemědělských praktikách, politikách a mezinárodním obchodu.

Kolik může mít kráva telat?

Většina krav porodí jedno tele za rok, což je ideální pro zajištění dostatečné péče a zdrojů pro zdravý růst tele. Dvojčata jsou méně běžná, ale mohou se vyskytovat. Vzácněji mohou krávy porodit i trojčata, ale takové případy mohou představovat vyšší riziko jak pro zdraví matky, tak pro přežití telat. Celkově může kráva během svého života porodit 6 až 10 telat, v závislosti na její délce života, zdravotním stavu a reprodukčním managementu na farmě.

banner blog bovram

 Mezi nejprodávanější patří: