Kolik má kráva žaludků?

Na první pohled se může zdát otázka "Kolik má kráva žaludků?" jednoduchá, ale skrývá v sobě fascinující pohled do složitého a účinného trávicího systému, který umožňuje těmto hospodářským zvířatům zpracovávat a využívat rostlinnou stravu. Ve skutečnosti má kráva jeden žaludek, ale ten je rozdělen do čtyř samostatných komor: bachoru, čepele, knihy a sleziny. Tento jedinečný anatomický rys umožňuje krávám efektivně trávit celulózu a jiné složité polysacharidy obsažené v trávě a další rostlinné potravě, kterou konzumují. V úvodu tohoto článku se zaměříme na strukturu a funkci těchto čtyř komor a objasníme, jak společně pracují na podpoře zdraví a produktivity krav.

kolik-ma-krava-zaludku

Kolik má kráva žaludku?

Na první pohled se zdá, že otázka na počet žaludků krávy je jednoduchá.

Odpověď ale není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát.

Kráva, stejně jako ostatní přežvýkavci, má žaludek složený ze čtyřech komor: bachoru, čepce, knihy a slézu.

banner blog bovram

Proč má kráva více žaludků?

Kráva se živí rostlinnou potravou, která je pro trávení náročnější než potrava masožravců.

Rostlinné materiály obsahují celulózu, kterou lidské trávicí ústrojí nedokáže rozložit.

Přežvýkavci si s tím ale poradí díky komplexnímu trávicímu systému se 4 žaludky:

  1. Bachor: Největší komora, kde probíhá fermentace potravy pomocí mikroorganismů.
  2. Čepec: Zachycuje nerozložitelné kusy potravy a vrací je zpět do tlamy k přežvýkání.
  3. Kniha: Slouží k vstřebávání vody a živin z natrávené potravy.
  4. Sléz: Funguje jako klasický žaludek u masožravců. Produkuje kyselinu a enzymy pro trávení bílkovin.
 

Proces trávení u krávy

  1. Kráva spolyká potravu, která putuje do bachoru.
  2. Mikroorganismy v bachoru rozkládají rostlinné materiály.
  3. Natrávená potrava se vrací do tlamy k přežvýkání.
  4. Přežvýkaná potrava putuje do čepce a knihy, kde se vstřebávají živiny a voda.
  5. Zbývající materiál se dostává do slézu, kde probíhá trávení bílkovin.

I když se tedy může zdát, že kráva má jeden žaludek, ve skutečnosti je to komplexní systém 4 komor, které spolupracují na trávení rostlinné potravy.

Díky tomuto systému jsou krávy skvěle adaptovány na život na pastvě a dokáží efektivně využívat i méně kvalitní rostlinnou potravu.

banner blog bovram

V našem obchodě si můžete zakoupit krmení pro telata, napáječky nebo nástroje pro péči o paznehty.

Zdroje článku:

Understanding the ruminant animal [online]. [cit. 31. 03. 2024]. Dostupné z: https://extension.msstate.edu/publications/understanding-the-ruminant-animal-digestive-system

The ruminant digestive system [online]. [cit. 31. 03. 2024]. Dostupné z: https://extension.umn.edu/dairy-nutrition/ruminant-digestive-system