Žaludek krávy: Zázrak trávení rostlinné potravy

Žaludek krávy je fascinující a složitý orgán, který odhaluje mnoho o tom, jak tento domácí savec zpracovává svou převážně rostlinnou stravu. Na rozdíl od jednokomorových žaludků, které nalezneme u lidí a mnoha dalších zvířat, se žaludek krávy skládá ze čtyř samostatných komor: bachoru, čepele, knihy a sleziny. Tento unikátní systém umožňuje kravám efektivně rozkládat složité rostlinné materiály, jako je celulóza, díky procesu zvanému přežívání. V této úvodní části článku se podíváme na to, jak jednotlivé komory žaludku spolupracují na podpoře zdraví a výživy krávy, a prozkoumáme, jak tento proces přispívá k efektivnosti zemědělských praxí a udržitelnosti.

zaludek-kravy

Žaludek krávy

Krávy, jakožto přežvýkavci, se pyšní fascinujícím trávicím systémem, jehož klíčovou součástí je žaludek.

Není to jen jeden žaludek, ale komplexní systém hned čtyř komor, které spolupracují na trávení těžko stravitelné rostlinné potravy.

banner blog bovram

Čtyři komory pro dokonalé trávení

  1. Bachor: Největší a nejobjemnější komora, kde probíhá fermentace potravy pomocí mikroorganismů. Právě tady se rodí typické "bučení" krávy, které je způsobeno uvolňováním plynů.
  2. Čepec: Zachycuje nerozložitelné kusy potravy a vrací je zpět do tlamy k přežvýkání.
  3. Kniha: Slouží k vstřebávání vody a živin z natrávené potravy.
  4. Sléz: Funguje jako klasický žaludek u masožravců. Produkuje kyselinu a enzymy pro trávení bílkovin.
 

Proces trávení

Kráva nejprve spolyká potravu, která putuje do bachoru. Tam se mikroorganismy postarají o rozklad rostlinných materiálů.

Následně se natrávená potrava vrací do tlamy k přežvýkání, čímž se dále rozmělňuje a mísí se s enzymy.

Poté putuje do čepce a knihy, kde se vstřebávají živiny a voda. Zbývající materiál se dostává do slézu, kde probíhá trávení bílkovin.

Fascinující adaptabilita

Tento komplexní trávicí systém umožňuje kravám žít na pastvě a efektivně využívat i méně kvalitní rostlinnou potravu.

Schopnost přežvýkávání a trávení celulózy je klíčová pro jejich přežití v ekosystému.

 

Další zajímavosti

  • Žaludek krávy má objem až 200 litrů!
  • Kráva přežvýká potravu 8 hodin denně.
  • V bachoru krávy žije až 10 miliard mikroorganismů!

 banner blog bovram

V našem obchodě si můžete zakoupit krmení pro telata, napáječky nebo nástroje pro péči o paznehty.

Zdroje článku:

The ruminant digestive system [online]. [cit. 31. 03. 2024]. Dostupné z: https://extension.umn.edu/dairy-nutrition/ruminant-digestive-system

How the Digestive System Works in a Cow & Other Ruminants | Pro Earth [online]. [cit. 31. 03. 2024]. Dostupné z: https://proearthanimalhealth.com/how-does-the-digestive-system-work-in-a-cow-understanding-the-ruminant-digestive-system/

Cow’s Digestive System [online]. [cit. 31. 03. 2024]. Dostupné z: https://beefskillathon.tamu.edu/cows-digestive-system/